Vitamin B1

Fizičke i hemijske osobine

Vitamin B1 je vrlo stabilan u kiseloj sredini gde čak i na visokim temperaturama (od 130 do 140°C) praktično ne gubi svoju biološku aktivnost. Međutim, u baznoj sredini je vitamin B1 znatno nestabilniji i brzo se inaktivira već na temperaturama između 80 i 100°C, tako da se termičkom obradom hrane lako može raspasti.


Vitamin B1