Vitamin B1

Poremećaji

Avitaminoza

Deficit vitamina B1 javlja se kod osoba sa lošima navikama u ishrani, kod siromašnih, kod kojih često izostaje raznovrsnost ishrane, ali i kod pacijenata koji pate od organskih oboljenja, naročito od alkoholizma. Stoga je od svih avitaminoza B1-avitaminoza najčešća u razvijenijim zemljama. Alkohol reaguje sa svim nutrijentima, a posebno sa vitaminom B1.

Pored toga i neke sirove ribe sadrže labilan enzim (tiaminazu), koja se inače razlaže pri termičkoj obradi ribe, a koja razgrađuje vitamin B1. Na ovaj enzim je prvi put skrenuta pažnja kada se pojavila "Častekova paraliza" kod lisica koje su hranjene hranom sa sadržajem vitamina B1 od 10%. Bolest karakterišu anoreksija (gubitak apetita), slabost, progresivna ataksija (nesposobnost udova da izvode koordinisane pokrete), određena vrsta paraplegije (oduzetost pojedinih delova tela) i hipertenzija.

U osoba sa deficitom tiamina, reakcije, koje zavise od tiamin-pirofosfata su sprečene ili znatno smanjene, što dovodi do akumulacije njihovih supstrata, kao što su npr. piruvat, pentoza i neki derivati aminokiselina.

Beri-beri

Beri-beri je bolest koja se javlja pri nedostatku vitamina B1. Kada nedostatak vitamina B1 pogodi nervni sistem, stvarajući simptome mentalne konfuzije i poremećaja u vidu, javlja se tzv. suvi Beri-beri. Tada dolazi i do mišićne slabosti, što može dovesti do paralize, naročito nekih očnih mišića. Javlja se i manja osetljivost u nogama i stopalima.

Vlažni Beri-beri obuhvata nedostatak vitamina B1 u srcu i cirkulatornom sistemu. U tom slučaju se poremeti ritam srca, disanje postaje nepravilno i kratko, stopala i noge počinju da otiču, krvni pritisak opada, javljaju se bolovi u stomaku i poremećaji u bubrezima. Najekstremnija manifestacija ove vrste Beri-beri se naziva šošin beri-beri. Ovo je japanski izraz, koji se odnosi na poremećaj na srcu. Taj poremećaj se odlikuje slabim radom srca, usled stvaranja mlečne kiseline u krvi, a što dovodi, ukoliko se ne leči na odgovarajući način i do smrti.

Beri-beri
Deca obolela od bolesti Beri-beri

U prisustvu alkohola ova bolest se često javlja i kod mladih, pogotovo, ako je preveliki unos alkohola praćen i neadekvatnom ishranom.

Hipervitaminoza

Veoma su retke negativne pojave koje može izazvati veća količina vitamina B1 zato što se sav višak izlučuje mokraćom.

Retki simptomi prekoračenja doze sastoje se od drhtavice, otoka, nervoze, ubrzanog rada srca i alergije.