Vitamin B1

Preporučene dnevne količine

Za odraslog čoveka dnevno je potrebno oko 1,2 do 1,5 mg vitamina B1 (može i do 1,8 miligrama); tj. približno 0,4 mg na 420 kJ (100 cal) unešenih sa hranom.

Pri intenzivnom radu ili bavljenju sportom, količinu vitamina B1 je neophodno povećati od 2,5 do 5,0 mg.

Za decu, žene u trudnoći i majke koje doje, takođe je neophodno povećati količinu ovog vitamina od 1,0 do 5,0 miligrama dnevno.

Povećane kolicine vitamina B1 su neophodne i pri različitim bolestima, pre svega onih, koje se manifestuju povećanjem temperature.

Potreba za vitaminom B1 u većoj meri zavisi i od dijete. Količinu ovog vitamina treba povećati pri ugljeno-hidratnoj dijeti, zbog povećane količine pirogrožđane kiseline, koja se gradi pri oksidativnoj dekarboksilaciji, u kojoj tiamin uzima aktivno učešće.

Kod hroničnih alkoholičara se može preporučiti i od 10 do 100 miligrama ovog vitamina dnevno. Kod ljudi koji piju jake čajeve ili kafu u većim količinama, kao i pušačima, takođe se preporučuje veći unos ovog vitamina.