Vitamin B1

Biološka uloga

Vitamin B1 igra glavnu ulogu u pretvaranju šećera iz krvi (pre svega glukoze) u biološku energiju. On učestvuje i u nekim ključnim metaboličkim putevima u nervnom tkivu, srcu, stvaranju crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Važnu ulogu ima i kod glatke i poprečno- prugaste muskulature.

U tkivima čoveka i drugih životinja, vitamin B1 je prisutan u obliku tiamin-pirofosfata, koji služi kao koenzim u nizu enzimskih reakcija, pri čemu omogućava proces prenosa aldehidne grupe.

Vitamin B1 se apsorbuje u crevu, a većina proizvoda metabolizma ovog vitamina se mokraćom izdvaja iz organizma, pošto u njemo ne može da se deponuje. Ne postoji dokaz o toksičnosti ovog vitamina.