Vitamin B2

Poremećaji

Avitaminoza

Pri smanjenju sadržaja riboflavina u hrani na 0,45 miligrama dnevno, posle pet nedelja pojavljuju se predznaci bolesti, kao što su upala mrežnjace oka, oboljenje očiju (keratit), upala jezika i kože, ispucale usne i lica, ekcemi na licu i genitalijama. Svuda, gde postoji nedostatak ovog vitamina sigurno postoji nedostatak i ostalih vitamina grupe B.

Najčešći uzrok nedostatka ovog vitamina je neuravnotežena i nepravilna ishrana. Međutim, često se, kao i kod vitamina B1 nedostak ovog vitamina javlja kod osoba, koje konzumiraju veće količine čaja, kafe i alkohola.

Nedostatak vitamina B2 (B2 - avitaminoza) uzrokuje smanjenje tkivnog disanja, što dovodi do zadržavanja rasta i brze razgradnje raznih proteina.

Pokazano je, da novorođenčad sa hiperbilirubinemijom, lečena fototerapijom, zbog osetljivosti riboflavina prema svetlosti, imaju simptome deficita riboflavina čak i onda kada je isti davan u dovoljnim količinama. To je zbog toga što se ovaj vitamin razgradi pod dejstvom svetlosti.

Hipervitaminoza

Nisu zabeleženi slučajevi preteranog unosa vitamina B2 zato što se sav višak ovog vitamina veoma brzo izlučuje iz organizma putem mokraće.