Vitamin B2

Preporučene dnevne količine

Dnevna potreba u riboflavinu je oko 1,7 miligrama. Pri teškom fizičkom radu, kod sportista, u trudnoći, i u nekim drugim uslovima, vezanim za pojačan metabolizam potreba za ovim vitaminom se povećava i do 2,5 miligrama dnevno.

Potreba za ovim vitaminom se povećava i pri upotrebi veće količine masti (lipida).

Smanjenje količine vitamina u hrani od 1,0 do 0,8 mg dnevno ugrožava organizam dovodeći do hipovitaminoze.