Vitamin B6

Fizičke i hemijske osobine

Sva tri jedinjenja se u biološkim sistemima pretvaraju jedan u drugi.

Vitamin B6 je prilično stabilan vitamin. U jako kiseloj i jako alkalnoj sredini vitamin B6 ne gubi biološka svojstva ni pri zagrevanju. Međutim, pod dejstvom svetlosti, kao i pri oksidaciji, ovaj vitamin se brzo razgrađuje.

Piridoksin se dobro rastvara u vodi, alkoholu, a slabo u etru i hloroformu.


Vitamin B6