Vitamin B6

Poremećaji

Avitaminoza

Deficit samog vitamina B6 se retko javlja. Međutim, izoniazid (antituberkulozni lek, koji je u širokoj upotrebi), može da izazove izolovan deficit piridoksina. Tada se ovaj vitamin vezuje za lek i brzo izlučuje mokraćom.

Postoje i izvesni dokazi, da je kod insuficijencije (slabosti) bubrega piridoksal kinaza inhibirana, pa se usled toga javlja deficit koenzima piridoksal-fosfata, uprkos tome, što se unose dovoljne količine vitamina B6.

Nedostatak vitamina B6 može izazvati anemiju, nervne poremećaje i razne kožne probleme.

Ovaj vitamin je posebno važan za žene u trudnoći, a takođe olakšava i premenstrualne tegobe.

Neka, još nedovoljno ispitana, istraživanja ukazuju, da bi ovaj vitamin mogao imati i svoje mesto u anti-tumorskoj terapiji. Međutim, najvažnija od ovih uloga vitamina B6 je njegova uloga u imunom sistemu. Ustvari, ovaj vitamin je od svih vitamina grupe B najvažniji za razvoj imunog sistema.

Pri nedostatku vitamina B6 narušavaju se procesi transaminacije i drugi putevi proteinskog metabolizma i tkivnog disanja. Pri vitamin B6 avitaminozi dolazi do promene funkcija nervnog sistema.

Pošto stvaranje nikotinske kiseline zavisi od piridoksal-fosfata, onda je i pelagra čest pratilac deficita piridoksina (kao i vitamina B3).

Veliki broj genetskih bolesti nastaje zbog nesposobnosti specifičnih apoenzima (neaktivni enzim, koji da bi se aktivirao mora vezati neki molekul - kofaktor, koenzim), da vezuju piridoksal-fosfat adekvatnom čvrstinom.

Hipervitaminoza

Vitamin B6 može biti i toksičan ukoliko se unosi u velikim dozama i tada može izazvati ozbiljne nervne poremećaje. Ovo je primećeno kod ljudi koji unose više od 2 grama ovog vitamina dnevno.

Simptomi, koji se mogu javiti pri uvećanom unosu ovog vitamina su: nestabilan hod, ukočenost stopala koje je praćeno i nezgrapnošću ruku, kao i noćna uznemirenost.

Najčešći razlog povećanja vitamina B6 u organizmu je njegova upotreba protiv premenstrualnih tegoba, stoga se uvećani unos ovog vitmina ne preporučuje bez konsultacija sa lekarom.

Ovaj vitamin, može, čak i kada se unosi u umerenim količinama, redukovati i efekat lekova, koji se koriste kod obolelih od Parkinsonove bolesti (bolest koja se ogleda u drhtanju mišićnog tkiva).