Vitamin B6

Preporučene dnevne količine

Dnevna potreba u vitaminu B6 za odraslog čoveka je 1-2 miligrama, a veće količine mogu da izazovu toksična oštećenja nerava.

Lekovite doze vitamina, koje se mogu kretati do 400 miligrama dnevno, koriste se pri lečenju neuropatije izazvane izoniazidom, idiopatske sideroplastične anemije i premenstrualnog sindroma. Međutim, moraju se primenjivati striktno uz savet lekara.