Vitamin B6

Biološka uloga

Sva tri oblika vitamina B6 su podjednako aktivna i deluju kao prekursori koenzima piridoksalfosfata. Piridoksal-fosfat predstavlja prostetičnu grupu niza enzima i učestvuje u metabolizmu aminokiselina (u procesima fosforilacije, dekarboksilacije i racemizacije), metabolizmu masti i ugljenih hidrata.

Vitamin B6 se apsorbuje u tankom crevu uglavnom u obliku piridoksala koji se zatim pretvara u piridoksamin. Sva tri jedinjenja, koja su obuhvaćena imenom vitamin B6 služe kao supstrat za enzim piridoksal-kinazu, koja koristi ATP i fosforiliše ih u njihove odgovarajuće fosfatne estre. Osim toga, ovaj vitamin je neophodan za rad više od šest enzima i za nesmetanu sintezu proteina i nukleinskih kiselina.

Važna uloga ovog vitamina se ogleda i u njegovoj ulozi u umnožavanju svih ćelija i stvaranju belih krvnih zrnaca i ćelija imunog sistema.

Vitamin B6, može da igra ulogu i u prevenciji i zaštiti organizma od unošenja oralnih kontraceptivnih sredstava. Naime, kod žena koje koriste ova sredstva, često dolazi do raznih poremećaja u metabolizmu triptofana (jedne od esencijalnih aminokiselina), a ovi poremećaji se mogu regulisati unošenjem vitamina B6.

Veće doze vitamina B6 se mogu koristiti i za skidanje akni i bubuljica, kao i za sušenje kože, međutim posle izvesnog vremena korišćenja ovog vitamina u lečenju kožnih poremećaja, može doći i do pojave svraba.

Primećena je i uloga vitamina B6 u sprečavanju katarakte (sive mrene na oku).

Piridoksin se uglavnom izdvaja mokraćom.