Vitamin C

Upotreba u medicini

Vitamin C se veoma uspešno koristi pri lečenju i olakšavanju različitih bolesti, pre svega raznih infekcija, povreda, i slično.

Povećano korišćenje vitamina C je prvi proklamovao dvostruki nobelovac dr Linus Pauling, koji je tvrdio, da je ovaj vitamin odličan u prevenciji i olakšavanju raznih kancera. Kasnija ispitivanja nisu potvrdila ovo njegovo mišljenje, tj. utvrđeno je da vitamin C utiče na sprečavanje nastajanja tumora, ali ne i na samo lečenje od ove bolesti.

Vitamin C može biti značajan i u tretiranju astme, kao i u sprečavanju nastajanja kardiovaskularnih bolesti. Ubrzava zarastanje rana i štiti od raznih zagađivaca (uključujući i dim iz cigareta).

Vitamin C može da neutrališe i hloramin, hemikaliju koja se često koristi u javnim vodovodima i bazenima radi dezinfekcije vode. Nedavno je pokazano da hloramin može da reaguje sa raznim supstancama u organizmu uzrokujući tumore, pa ga stoga mnogi svrstavaju u toksične materije.

U lečenju dijabetesa (šećerne bolesti) ovaj vitamin ima takođe važnu ulogu. Njegova uloga se ne ogleda u direktnom sprečavanju ili olakšavanju bolesti, već u lečenju pratećih negativnih pojava, koje nastaju usled diabetesa. Te pojave su bolesti desni, sporo zarastanje rana, brzo starenje kože.

Neka novija istraživanja ukazuju, da bi vitamin C mogao imati i ulogu u lečenju mentalnih poremećaja, kao što je tvrdio i dr Linus Pauling. On je pretpostavio da bi se ovaj vitamin mogao koristiti u tretiranju šizofrenije (grupa duševnih oboljenja gde dolazi do poremećaja ličnosti). U to vreme, psihijatri su ovo prihvatali sa rezervom i tek je u skorašnje vreme pokazano, da ta pretpostavka ima velikih osnova. On se pri ovakvom tretiranju ne koristi sam, već uz sadejstvu sa drugim lekovima (kao što je haloperidol). Pretpostavlja se da vitamin C blokira dopaminski receptor u mozgu.