Vitamin C

Fizičke i hemijske osobine

Aktivnost vitamina C se uglavnom uništava termičkom obradom hrane, naročito kada postoje tragovi metala, kao što je bakar, ali je zato otporan na zamrzavanje. Vitamin C je verovatno jedan od najnestabilnijih među vitaminima rastvornim u vodi. U prirodi postoji samo L- oblik askorbinske i dehidroaskorbinske kiseline.

Vitamin C se jako dobro rastvara u vodi i metanolu, a oko pet puta slabije u etanolu. Askorbinska kiselina se dobro oksiduje vazdušnim kiseonikom, a naročito u prisustvu jonova teških metala (kao na primer: bakra, gvožđa i slično).

U odsustvu kiseonika askorbinska kiselina može izdržati zagrevanje i do 100°C.


Vitamin C