Vitamin C

Preporučene dnevne količine

Dnevne potrebe za ovim vitaminom za odrasle osobe iznose od 50 do 70 miligrama, a za decu do deset godina od 80 do 90 miligrama. Nekada se preporučuje i od 250 do 1000 miligrama dnevno i za odrasle osobe i za decu od deset i više godina. Za žene u trudnoći, žene koje doje, kao i pri težim bolestima i prelomu kostiju količina vitamina C u obroku treba da se povećava i do 200 miligrama dnevno.

Potrebe za povećanim količinama vitamina C imaju i pušači, sportisti, bolesnici rekovalescenti, radnici na teškim fizičkim poslovima i oni koji se bave visoko stresnim poslovima. Njima se preporučuje i do 200 miligrama ovog vitamina dnevno.

Postoje i istraživaci, kao što su Linus Pauling i drugi, koji preporučuju i od 2 do 9 grama vitamina C dnevno. Međutim, potrebe za ovim vitaminom variraju od osobe do osobe.

Vitamin C ce se najbolje rasporediti ukoliko se uzima više puta dnevno, u više obroka.