Vitamin D

Fizičke i hemijske osobine

Oblici vitamina D, koji se pojavljuju u prirodi su ergokalciferol (vitamin D2) i holekalciferol (vitamin D3).

Ovi vitamini su relativno stabilni na visokim temperaturama, ali se brzo razgrađuju pod dejstvom oksidacionih sredstava i mineralnih kiselina.


Vitamin D3