Vitamin D

Preporučene dnevne količine

Za odraslog čoveka, dnevno je potrebno oko 400 IJ (internacionalnih jedinica) ovog vitamina. Zbog negativnih posledica, koje mogu nastati usled prevelikog unosa ovog vitamina preporučuje se konsultovanje lekara pre unošenja vitamina D u količinama većim od preporučenih.