Vitamin E

Poremećaji

Avitaminoza

Pri nedostatku vitamina E kod eksperimentalnih životinja nastaje perutanje kože, mišićna slabost (distrofija), narušavanje funkcije nervnog sistema, neuobičajeni pokreti očiju i smanjen vidokrug. Dolazi do gubitka refleksa, smanjenja mišićne mase, gubitka sposobnosti rađanja, nastajanja fragilnih (poremećenih) eritrocita. U gravidnim ženkama životinja strada plod, a kod mužjaka se smanjuje produkcija polnih žlezda.

Kod čoveka, nedostatak vitamina E izaziva simptome, kao što je degeneracija jetre, dijareja kod koje dolazi do uvećanog gubitka masti i narušavanje membrana. Još nema pouzdanih dokaza da je vitamin E neophodan za fertilitet kod ljudi.

Pri E - avitaminozi se narušavaju mnogi metabolički putevi, a naročito u mišićima. Količina miozina se smanjuje, a kolagena povećava.

Kod životinja se pri E - avitaminozi pojačava oksidacija purinskih baza, usled čega se sa mokraćom izdvaja alantoin u većim količinama.

Deficit vitamina E se može javiti, osim kao posledica neadekvatne ishrane i u slučajevima kada postoji hronični poremećaj u apsorpciji masti, kod hroničnih bolesti jetre i cističnih fibroza.

Hipervitaminoza

Vitamin E može biti toksičan u velikim količinama (preko 600 IJ - internacionalnih jedinica dnevno). Tom prilikom dolazi do krvarenja i do sporog zarastanja rana. Osobe, koje koriste antikoagulacione lekove, se moraju konsultovati sa lekarom po pitanju unošenja ovog vitamina u organizam. Ovo se odnosi i na osobe koje imaju nizak faktor koagulacije, tj. osobe koje imaju vitamin K-avitaminozu.

Višak vitamina E može izazvati i povećan krvni pritisak. Ovo nije uočeno kod svih osoba, pa se pretpostavlja da se povećan pritisak javlja samo kod osoba koje su inače sklone povećanom pritisku (hipertenzivne osobe).

Višak vitamina E može biti jako opasan i za osobe obolele od reumatičnog oboljenja srca.

Do ozbiljnih hormonskih i poremećaja metabolizma lipida može doći ukoliko ima suviše vitamina E u organizmu.