Vitamin E

Biološka uloga

Vitamin E je potreban višim životinjama, kao što su živina i stoka, za njihovu plodnost.

Posle apsorpcije vitamina E u organizmu, najveća količina se nakuplja u hipofizi, mišićima, jetri, masnim tkivima, srcu, testisima, materici, krvi, a kod gravidnih žena u placenti.

Potpuna biološka uloga ovog vitamina nije u potpunosti poznata. Pretpostavlja se, da vitamin E učestvuje u zaštiti lipida ćelijskih membrana od oksidacije. On deluje kao najsnažniji prirodni antioksidant masti, a igra i važnu, ali za sada prilično nerazjašnjenu ulogu u metabolizmu selena. Smatra se da selen igra važnu ulogu u zaštiti od tumora dojke. Vitamin E se dobro pokazao i u zaštiti organizma od negatvnih efekata koji nastaju usled hemoterapije (koja se koristi za lečenje tumora, ali može da ostavi i dosta negativnih posledica po pacijenta).

Antioksidativno dejstvo vitamina E je efikasno pri visokim koncentracijama kiseonika, te se on najčešće koncentriše u onim regionima, gde ima najviše kiseonika (kao što su membrana eritrocita i membrane disajnih puteva).

Obzirom na njihovu antioksidativnu aktivnost, tokoferoli sprečavaju autooksidaciju nezasićenih masnih kiselina kad su izložene dejstvu molekulskog kiseonika.

Na dejstvo vitamina E u većoj meri deluje selen. Selen smanjuje potrebe organizma za E vitaminom.

Osim antioksidativne vitamin E ima i ulogu u stvaranju energije.

U poslednje vreme utvrđena je i njegova uloga u nervnim poremećajima. Pokazano je, da vitamin E igra ključnu ulogu u normalnom nervnom funkcionisanju kod čoveka, ali i kod životinja. Različiti neurološki poremećaji kod čoveka potiču od nedostatka ovog vitamina, a mogu biti izlečeni ili sprečeni blagovremenim dodavanjem vitamina E.

Uočeno je, da je kod različitih životinja nedostatak vitamina E izaziva slabljenje imuniteta, dok je kod životinja sa visokim nivoom ovog vitamina imunitet znatno viši.

Vitamin E igra određenu ulogu i u sprečavanju nastajanja tumora (pre svega tumora pluća).

Postoji više načina na koji vitamin E igra ove poslednje dve uloge. Naime, kao antioksidant vitamin E štiti od slobodnih radikala. To su veoma reaktivni molekuli koji reagujući sa mnogim drugim molekulima u organizmu menjaju njihovu strukturu i time ih čine nesposobnim da vrše svoju funkciju. Pretpostavlja se da slobodni radikali igraju veoma važnu ulogu u nastajanju tumora. Postoje i pretpostavke, da vitamin E blokira molekule prostaglandina, koji smanjuju imuni odgovor. Osim toga vitamin E štiti membrane ćelija od raznih virusa i drugih patogena koji mogu napasti ćeliju.

Vitamin E ima ulogu i u zaštiti organizma od kardiovaskularnih bolesti, snižavanju nivoa holesterola, ali i drugih lipidnih molekula u krvi.

Vitamin E štiti organizam od raznih zagađivača iz vazduha (smog i dim cigareta).

Pretpostavlja se da vitamin E pozitivo utiče na dužinu života, pa se stoga naziva i »vitamin mladosti«.