Vitamin N

Fizičke i hemijske osobine

Lipoinska kiselina (poznata i kao α-lipoinska kiseline je organosumporno jedinjenje koje potiče od oktanske kiseline.

Lipoinska kiselina ima u svojoj strukturi dva atoma sumpora spojena disulfidnom vezom.

Rastvorna je u etanolu, a njene natrijumove soli u vodi.

Vitamin N je jako redukciono sredstvo i smanjuje potrebu za vitaminima E i C, najverovatnije zato što sprečava njihovu oksidaciju.


Lipoinska kiselina