Vitamin N

Poremećaji

Avitaminoza

Manjak lipoinske kiseline u organizmu može uzrokovati prehlade, slabljenje memorije, konfuziju, povećava se rizik od oboljenja kancera, i Parkinsonove bolesti, a kod žena u trudnoći i od defekata kod novorođenčeta.

Hipervitaminoza

Lipoinska kiselina se uglavnom dobro toleriše, ali kod osetljivijih osoba (samo ukoliko se lipoinska kiselina unosi u količinama od preko 1200 mg na dan) može doći do reakcija na koži, mučnine i povraćanja.