Vitamin N

Preporučene dnevne količine

Preporučene dnevne količe za vitamin N još nisu određene, ali neki autori preporučuju količine od 50 do 500 miligrama na dan, a u terapeutske svrhe do 1200 miligrama dnevno.