Vitamin U

Fizičke i hemijske osobine

Vitamin U je prašak slatkastog ukusa, sa slabim mirisom kupusa. Dobro se rastvara u vodi i vodenom rastvoru etanola. Ne rastvara se u apsolutnom etanolu, glicerolu i etru. Kristali su higroskopni i termolabilni. Ne izdržavaju sterilizaciju i termičku obradu.


Vitamin U