Vitamin U

Biološka uloga

Utvrđeno je, da je po mehanizmu dejstva vitamin U (S-metil-metionin) sličan supstancama tipa holina i betaina. Metil grupa može biti upotrebljena za sintezu holina i kreatina. Koenzim vitamina U je metionin koji se u velikoj količini nalazi u soku kupusa.

Mehanizam dejstva ovog vitamina se sastoji u tome što je on dobar donor metil grupa vezanih verovatno za detoksikaciju histamina i ubrzani metabolizam tiamina i holina.