Vitamini

Vitamini su jedinjenja koja učestvuju u procesu rasta i bitni su za zdravlje i bolje raspoloženje svakog čoveka. Organizam ih ne može sam sintetisani, pa se stoga moraju unositi hranom ili preparatima. Na sajtu su predstavljena i jedinjenja koja se danas više ne smatraju vitaminima.

Reč vitamin potiče od latinske reči "vita" što u prevodu znači "život" i reči "amin", dakle "amin neopodan za život", mada je otkrićem drugih vitamina pokazano da svi vitamini ne sadrže amino grupu. Prva eksperimentalna ispitivanja biohemije i fiziologije vitamina pripadaju ruskom istraživaču Luninu, a sam naziv "vitamin" je prvi uveo Casimir Funk 1911. godine za antineuritičnu supstancu izolovanu iz ljuske pirinča... → Uopšteno o vitaminima.

Obzirom da je u trenutku, kada su pojedini vitamini otkriveni, bila nepoznata njihova struktura oni su označavani slovima (A, B, C, D, itd.). Ovi nazivi su se očuvali i do danas, pošto se pokazalo, da su strukture vitamina toliko međusobom različite, da se ne mogu svrstati u jednu zajedničku grupu hemijskih jedinjenja.

Bioflavonoidi
Biotin
C kompleks
Folna kiselina
Holin
Inozitol
Karnitin
Koenzim Q
Neurin
Niacin
Nikotinska kiselina
Omega masne kiseline
Pantotenska kiselina
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B12
Vitamin B13
Vitamin B15
Vitamin B17
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B7
Vitamin B9
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin F
Vitamin H
Vitamin K
Vitamin M
Vitamin N
Vitamin P
Vitamin Q
Vitamin U