AditiviBoje, konzervansi, emulgatori, pojačivači ukusa i ostali aditivi koji su dozvoljeni u zemljama EU. Navedeni su i aditivi koji su "sumnjivi" ili koji su zabranjeni u nekim zemljama sveta.

BojeKonzervansiAntioksidansiEmulgatoriStabilizatoriPojačivači ukusaOstalo

E-broj Naziv Napomena!
Boje Vrh
E 100Kurkumin
E 101Riboflavin (Vitamin B2)
E 102TartrazinZabranjen u Norveškoj i Austriji!
E 104Kinolin žutoZabranjen u SAD i Norveškoj!
E 110Sunset žuta FCFZabranjen u Norveškoj!
E 120Cochineal / Karmininska kiselinaIzbegavati!
E 122Karmozin / AzorubinZabranjen u Švedskoj, SAD, Austriji i Norveškoj!
E 123AmarantKancerogen! Zabranjen u SAD, Rusiji, Austriji, Norveškoj i drugim zemljama!
E 124Ponceau 4R / Cochineal crvena AZabranjen u SAD i Norveškoj
E 127Eritrozin BSPotencijalno kancerogen! Zabranjen u Norveškoj!
E 129Allura red ACKancerogen! Zabranjen u Danskoj, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Švedskoj, Austriji i Norveškoj!
E 131Patent Blue VZabranjen u Australiji, SAD i Norveškoj!
E 132Indigo karmin / IdigotinZabranjen u Norveškoj!
E 133Indigo karmin / IdigotinZabranjen u Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Švedskoj, Austriji i Norveškoj!
E 140Hlorofil
E 141Kompleks hlorofila sa bakromSumnjiv!
E 142Green S / kiselina Brilliant Green BSZabranjen u Švedskoj, SAD i Norveškoj!
E 150KaramelIzbegavati!
E 151Black PN / Brilliant Black BNZabranjen u Danskoj, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Švedskoj, Austriji, SAD i Norveškoj!
E 153Carbon Black / Vegetable Carbon (ugalj)Zabranjen u SAD!
E 155Brown HT (Chocolate)Zabranjen u SAD!
E 160aAlfa, Beta, Gama Karoten
E 160bAnato, Biksin, NorbiksinIzbegavati!
E 160cKapsantin / Kapsorbin
E 160dLikopen
E 160eBeta-apo-8-karotenal
E 160fEtil-estar Beta-apo-8-karotenske kiseline
E 161bLutein
E 161gKantaksantin
E 162Beetroot crvena / Betanin
E 163Antocianini
E 170Kalcijum karbonat (kreda)
E 171Titanium dioksid
E 172Gvožđe oksidi i hidroksidi
E 173AluminijumIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 174SrebroIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 175ZlatoIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 180Pigment Rubin / Litol Rubin BKIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
Konzervansi Vrh
E 200Sorbinska kiselinaSumnjiv!
E 201Natrijum sorbat
E 202Kalijum sorbat
E 203Kalcijum sorbat
E 210Benzoeva kiselinaSumnjiv!
E 211Natrijum benzoatSumnjiv!
E 212Kalijum benzoatSumnjiv!
E 213Kalcijum benzoateSumnjiv!
E 214Etil-4-hidroksibenzoatIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 215Etil-4-hidroksibenzoat, Natrijumova soIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 218Metil-4-hidroksibenzoatIzbegavati!
E 219Metil-4-hidroksibenzoat, Natrijumova soIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 220Sumpor dioksidIzbegavati!
E 221Natrijum sulfitIzbegavati!
E 222Natrijum hidrogen sulfitIzbegavati!
E 223Natrijum metabisulfitIzbegavati!
E 224Kalijum metabisulfitIzbegavati!
E 226Kalcijum sulfitIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 227Kalcijum hidrogen sulfitIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 228Kalijum hidrogen sulfitSumnjiv!
E 234Nisin
E 235NatamicinSumnjiv!
E 239HeksaminIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 242Dimetil dikarbonatSumnjiv!
E 249Kalijum nitratSumnjiv!
E 250Natrijum nitritIzbegavati!
E 251Natrijum nitratSumnjiv!
E 252Kalijum nitrat (šalitra)Sumnjiv!
E 260Sirćetna kiselina
E 261Kalijum acetatIzbegavati!
E 262Kalijum hidrogen diacetat
E 263Kalcijum acetat
E 270Mlečna kiselina
E 280Propionska kiselinaSumnjiv!
E 281Natrijum propionatSumnjiv!
E 282Kalcijum propionatSumnjiv!
E 283Kalijum propionatSumnjiv!
E 284Borna kiselinaSumnjiv!
E 285Natrijum tetraborat (Borax)Sumnjiv!
E 290Ugljen dioksid
E 296Jabučna kiselinaIzbegavati!
E 297Fumarna kiselina
Antioksidansi, kiseline Vrh
E 300L-Askorbinska kiselina (Vitamin C)
E 301Natrijum-L-askorbat
E 302Kalcijum-L-askorbat
E 304Ascorbil palmitat
E 306Prirodni ekstrakti bogati tokoferolima
E 307Sintetički Alfa-Tokoferol
E 308Sintetički Gama-tokoferol
E 309Sintetički Delta-tokoferol
E 310Propil galatSumnjiv!
E 311Oktil galatSumnjiv!
E 312Dodecil galatSumnjiv!
E 315Eritrobinska kiselina
E 316Natrijum eritrobat
E 319Tercijerni butil hidrohinon (TBHO)Izbegavati!
E 320Butilovani hidroksianizol (BHA)Izbegavati! Zabranjen u Japanu!
E 321Butilovani hidroksitoluen (BHT)Izbegavati! Zabranjen u Japanu!
E 322Lecitini
E 325Natrijum laktatSumnjiv!
E 326Kalijum laktatSumnjiv!
E 327Kalcijum laktatSumnjiv!
E 330Limunska kiselina
E 331Natrijum citrat
E 332Kalijum citrat
E 333Kalcijum citrat
E 334Vinska kiselina
E 335Natrijum tartarat
E 336Kalijum tartarat
E 337Kalijum natrijum tartarat
E 338Ortofosforna kiselina
E 339Natrijum fosfat
E 340Kalijum fosfat
E 341Kalcijum fosfat
E 343Magnezijum fosfat
E 350Natrijum malat
E 351Kalijum malat
E 352Kalcijum malat
E 353Meta tartarna kiselina
E 354Kalcijum tartarat
E 355Adipinska kiselina
E 356Natrijum adipat
E 363Ćilibarna kiselinaIzbegavati! Zabranjen nekim zemljama!
E 380Triamnonium citrat
E 385Kalcijum dinatrijum etilen diamin tetra acetat (Kalcijum-Natrijum EDTA)Izbegavati! Zabranjen nekim zemljama!
E 392Ekstrakt ruzmarina
Zgušnjivači, stabilizatori, emulgatori Vrh
E 400Alginska kiselina
E 401Natrijum alginat
E 402Kalijum alginat
E 403Amonijum alginat
E 404Kalcijum alginat
E 405Propan-1,2-diol alginat
E 406Agar
E 407KaragenanSumnjiv!
E 410Brašno rogača
E 412Guar gumaSumnjiv!
E 413Tragakant gumaSumnjiv!
E 414Guma akacia (Guma arabika)Sumnjiv!
E 415Ksantan guma
E 416Karaja gumaSumnjiv!
E 415Ksantan guma
E 417Tara guma
E 418Gelan guma
E 420SorbitolSumnjiv!
E 421ManitolSumnjiv!
E 422GlicerolSumnjiv!
E 423Modifikovana guma akacije
E 425Konjak
E 426Hemiceluloza soje
E 427Kasija guma
E 431Polioxetilen etilen stearat
E 432Polioxetilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)Izbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 433Polioxetilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)
E 434Polioxetilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)Izbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 435Polioxetilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)
E 436Polioxetilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)
E 440PektiniSumnjiv!
E 442Amonijum fosfatidi
E 444Sukrozo acetat izobutirat
E 445Glicerolni estri iz smola drveta
E 450Difosfati
E 451Trifosfati
E 452Polifosfati
E 459Beta ciklodekstrin
E 460Mikrokristalin / Celuloza u prahu
E 461Metil celulozaSumnjiv!
E 462Etil celuloza
E 463Hidroksi propil celulozaIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 464Hidroksipropil-metil celuloza
E 465Etil metil celuloza
E 466Karboksimetil celuloza, Natrijumova so
E 468Umrežena natrijum karboksi metil celuloza, umrežena celulozna guma
E 470Natrijumova, kalijumova, magnezijumova i kalcijumova so masnih kiselinaIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 471Mono-i digliceridi masnih kiselina
E 472Različiti estri Mono- i diglicerida masnih kiselina
E 473Sukrozni estar masnih kiselina
E 474SukrogliceridiIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 475Poliglicerolni estar masnih kiselina
E 476Poliglicerol poliricinoleat
E 477Propan-1,2-diol estri masnih kiselina
E 479Termalno oksidovano zauljeno ulje soje.
E 481Natrijum stearaoil-2-laktilat
E 482Kalcijum steraoil-2-laktilat
E 483Stearil tartratIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 491Sorbitol monostearat
E 492Sorbitan tristearat
E 493Sorbitan monolauratIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 494Sorbitan monooleatIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 495Sorbitan monopalmitatIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
Biljni zgušnjivači i stabilizatori Vrh
E 500Natrijum karbonat
E 501Kalijum karbonat
E 503Amonijum karbonatSumnjiv!
E 504Magnezijum karbonat
E 507Hlorovodonična kiselina
E 508Kalijum hloridSumnjiv!
E 509Kalcijum hlorid
E 511Magnezijum hlorid
E 512Stano hlorid
E 513Sumporna kiselinaIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 514Natrijum sulfatSumnjiv!
E 515 Kalijum sulfat
E 516Kalcijum sulfat
E 517Amonijum sulfat
E 520Aluminijum sulfat
E 521Aluminijum natrijum sulfat
E 522Aluminijum kalijum sulfat
E 523Aluminijum amonijum sulfat
E 524Natrijum hidroksidIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 525Kalijum hidroksidIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 526Kalcijum hidroksid
E 527Amonijum hidroksidIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 528Magnezijum hidroksidIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 529Kalcijum oksid
E 530Magnezijum oksid Izbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 535Natrijum ferocijanid
E 536Kalijum ferocijanidSumnjiv!
E 538Kalcijum ferocijanid
E 541Natrijum aluminijum fosfatIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 551Silicon dioksid
E 552Kalcijum silikat
E 553aMagnezijum silikatIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 553bTalkIzbegavati!
E 554Natrijum aluminijum silikatSumnjiv!
E 555Kalijum aluminijum silikat
E 556 Kalcijum aluminijum silikatSumnjiv!
E 558Bentonit
E 559Aluminijum silikat (Kaolin)
E 570Masne kiseline
E 574Glukonska kiselina
E 575Glukono-delta-lakton
E 576Natrijum glukonatIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 577Kalijum glukonat
E 578Kalcijum glukonat
E 579Ferrous glukonat
E 585 Ferrous laktat
E 586 4-Heksilrezorcinol
Ukusi i pojačivači ukusa Vrh
E 620Glutaminska kiselinaIzbegavati!
E 621Mononatrijum glutamatIzbegavati!
E 622Monokalijum glutamatIzbegavati!
E 623Kalcijum diglutamat
E 624 Monoamonium glutamat
E 625Magnezium diglutamat
E 626Gvanilinska kiselinaIzbegavati!
E 627Dinatrijum gvanilatIzbegavati!
E 628 Dikalijum gvanilat
E 629 Kalcijum gvanilatIzbegavati!
E 630Inozinska kiselina
E 631Dinatrijum inozinatIzbegavati!
E 632Dikalijum inozinat
E 633 Kalcijum inozinatIzbegavati!
E 634 Kalcijum 5'-ribonukleotidi
E 635 Dinatrijum 5'-ribonukleotidiIzbegavati! Zabranjen u nekim zemljama!
E 640 Glicin i njegova natrijumova so
E 650Cink acetat
Ostalo – zaslađivači, antipenušavci, enzimi, itd. Vrh
E 900Dimetil polisiloksan
E 901Pčelinji vosak, beli i žutSumnjiv!
E 902Kandelila vosak
E 903Karnauba vosakSumnjiv!
E 904ŠelakSumnjiv!
E 905Mikrokristalični vosakIzbegavati!
E 905aVisoko viskozna mineralna ulja
E 907Hidrogenirani poli-1-decenSumnjiv!
E 912Estar montanske kiseline
E 914Oksidovani polietilenski vosak
E 920L-cystein
E 927bKarbamid
E 938 Argon
E 939Helium
E 941Azot
E 942 Azot(I) oksid
E 943aButan
E 943bIsobutan
E 944Propan
E 948Kiseonik
E 949 Hydrogen
E 950Acesulfam K
E 951AspartamSumnjiv!
E 952CiklamatiIzbegavati! Zabranjen u SAD i Velikoj Britaniji!
E 953Isomalt
E 954SaharinIzbegavati! Zabranjen u SAD!
E 955 Sukraloza
E 957 Taumatin
E 959 Neohesperidin DC
E 960Steviol Glikozidi
E 961Neotam
E 962So aspartama i acesulfama
E 964 Poliglicitol sirup
E 965 Maltitol
E 966Laktitol
E 967Ksilitol
E 968 Eritritol
E 999Kvilaja ekstrakt (Quillaia)
E 1103 Invertasa
E 1105Lizozim
E 1200 Polidekstroza
E 1201Polivinilpirolidone (PVP)
E 1202Polivinilpolipirolidon
E 1203 Polivinil alkohol (PVA)
E 1204 Pululan
E 1205Osnovni metakrilat kopolimer
E 1206Neutralni metakrilat kopolimer
E 1207Anjonski metakrilat kopolimer
E 1208Polivinilpirolidon-vinil acetat kopolimer
E 1404Oksidovani skrob
E 1410Monoskrob fosfat
E 1412Diskrob fosfat
E 1413Fosfatizovani diskrob fosfat
E 1414Acetilovani diskrob fosfat
E 1420Acetilovani skrob
E 1422Acetilovani diskrob adipat
E 1440Hidroksi propil skrob
E 1442Hidroksi propil diskrob fosfat
E 1450Skrob natrijum oktenil sukcinat
E 1451Acetilovani oksidovani skrob
E 1452Skrob Aluminijum oktenil sukcinat
E 1505Trietil citratSumnjiv!
E 1517Gliceril diacetat (diacetin)
E 1518Gliceril triacetat (triacetin)
E 1519Benzil alkohol
E 1520Propan-1, 2-diol (propilen glikol)Izbegavati!
E 1521Polietilen glikol