Arsen

(As, lat. Arsenium)

Uprkos reputaciji arsena kao opasnog otrova (obzirom da je preko 1000 godina smatran „kraljem otrova”), reč je o mikroelementu sa relativno niskom toksičnošću u odnosu na neke druge metale. U stvari arsen u malim količinama, može biti od suštinskog značaja za funkcionisanje čoveka. Kod eksperimentalnih životinja se takođe pokazao kao esencijalni iako je dodavan u količinama mnogo većim nego što su prisutne kod čoveka.

U ljudskom organizmu ima oko 10-20 miligrama arsena.