Arsen

Upotreba u medicini

Hipokrat
Hipokrat

Lekovita svojstva arsena su opisana još pre 2000 godina. Naime, smatra se da je Hipokrat koristio jedinjenje arsena za lečenje čira i sličnih poremećaja.
Iako se do 1820. godine izjednačavao sa tumorom (a i danas je ponekad sinonim za otrov i tumor), arsen je jedan od najstarijih poznatih hemijskih agenasa koji se koristio za lečenje tumora. Tek nedavno su počela ponovo da se rade istraživanja u lečenju leukemije arsenom.

Godine 1905 Ehrlich je prvi sintetizovao organski vezani arsen i pokazao njegov medicinski značaj u tretiranju parazita izazivača bolesti spavanja i lečenja sifilisa (to jedinjenje je nazvano „magični metak”).

Preko 8000 jedinjenja arsena je smatrano potencijalnim lekom 1937. godine.

U raznim periodima koristili su se različiti preparati arsena za lečenje probavnih poremećaja, reumatizma, astme, malarije, tuberkuloze, dijabetesa i kožnih bolesti. Vremenom su se lečenja ovakvim preparatima pokazala kao neuspešna pa su zamenjena drugim metodama (izuzetak je lečenje bolesti spavanja sve do sredine 80-ih godina prošlog veka).