Bakar

(Cu, Cu+, Cu2+, lat. Cyprium)

Bakar se smatra jednim od esencijalnih mikroelemenata u organizmu čoveka, životinja i mnogih biljaka. U organizmu odraslog čoveka ima između 75 i 150 miligrama bakra. Više od polovine bakra u ljudskom organizmu ulazi u sastav mišića i kostiju. Njegova koncentracija je najveća u jetri, mozgu, bubrezima i srcu.