Bakar

Preporučene dnevne količine

Odraslim osobama se preporučuje 2-3 mg dnevno (u Velikoj Britaniji se preporučuje do 1,2 mg).