Bioflavonoidi

Poremećaji

Avitaminoza

Nedovoljno unošenje vitamina P u organizam čoveka i životinja dovodi do pucanja krvnih sudova, povećane propustljivosti kapilara i izlivanja krvi.

Hipervitaminoza

Nema podataka o toksičnosti vitamina P.