Biotin

(vitamin H, koenzim R, vitamin B7, Bios II R)

G. Koegel je 1935. godine iz sirovog žumanceta jajeta dobio jedinjenje u kristalnom obliku koje je nazvao faktorom rasta kvaščevih ćelija. Utvrđeno je, da ovo jedinjenje popravlja patološke promene u koži pacova, koji su sa hranom dobijali veće količine sirovog belanca jajeta. Ovo jedinjenje je nazvano biotinom (od grčke reči bios, što u prevodu znači život), ili vitaminom H.

U belancu jajeta nalazi se i protein avidin, koji čvrsto vezuje biotin što onemogućava usvajanje ovog vitamina u crevima, međutim, pri kuvanju jajeta avidin se razgrađuje.