Biotin

Fizičke i hemijske osobine

itamin H je stabilan na visokim temperaturama. Dobro se rastvara u kiseloj i baznoj sredini, etanolu i vodi.

Vitamin H sadrži kondenzovan imidazolov i tiofenov prsten. Za tiofen se vezuje valerijanska kiselina. Vitamin H se može smatrati jedinjenjem karbamida sa tiofen valerijanskom kiselinom.

Strukturu vitamina H prvi je odredio V. du Vigneaud sa svojim saradnicima.


Vincent du Vigneaud je bio dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1955. godine
(Fotografija preuzeta sa Nobelprize.org)


Hemijska struktura biotina