Biotin

Preporučene dnevne količine

Dnevna potreba za vitaminom H za odraslog čoveka iznosi do 300 mikrograma.