Biotin

Biološka uloga

Vitamin H se proizvodi u tankom crevu čoveka, a proizvode ga bakterije. Jedan deo ovog vitamina se unosi i hranom.

Vitamin H funkcioniše kao komponenta (tj. koenzim) specifičnih enzima, koji katalizuju reakcije prenosa ugljendioksida (karboksilaciji). Na taj način vitamin H učestvuje u sintezi masnih kiselina, purinskih nukleotida i u metabolizmu razgranatih aminokiselina (tako što doprinosi većoj mišićnoj masi, pa ga koriste i sportisti za dobijanje atletske građe).

Vitamin H takođe doprinosi zdravijoj kosi i sprečava njeno opadanje.

Neke studije su pokazale, da je često količina vitmaina H izlučenog mokraćom veća od količine vitamina unetog hranom, a količine izlučene fecesom su čak 3-6 puta veće od količine unete hranom.