Bor

(B, lat. Borum)

Još početkom prošlog veka je pokazano da je bor esencijalni mineral za biljke, ali tek nedavno je utvrđen njegov značaj i za čoveka. Bora ima svuda u ljudskom organizmu, ali najveće koncentracije su u kostima i zubnoj gleđi.