Cink

(Zn, lat. Zincum, nem. Zin)

Cink je poznat kao esencijalni mikroelement za biljke, životinje i čoveka još od 1930. Prosečna odrasla osoba ima između 1,5 i 3 g cinka od čega se oko 60% nalazi u mišićima, 30% u kostima i oko 6% u koži. Najveće koncentracije cinka se nalaze u prostati i spermi muškarca, kao i u leukocitima i eritrocitima. Visoke koncentracije cinka se nalaze i u retini oka, jetri, bubrezima i kosi.

Biološka uloga

Cink učestvuje u preko 200 enzimskih reakcija u organizmu. Igra ključnu ulogu u sintezi i stabilizaciji genetičkog materijala. Neophodan je za ćelijsku deobu, kao i za sintezu i degradaciju ugljovodonika, lipida i proteina. Stoga se smatra esencijalnim za rast tkiva.

Kao deo enzima bakar-zink superoksid dismutaze (Cu/Zn SOD) cink pomaže u zaštiti ćelija i drugih jedinjenja od štetnog delovanja slobodnih radikala.

Cink je neophodan i za strukturu i normalno funkcionisanje ćelijskih membrana. Učestvuje u stvaranju vezivnog tkiva, zuba, kostiju, noktiju, kose i kože. Cink igra i važnu ulogu u usvajanju kalcijuma u kostima i utiče na delovanje hormona rasta.

Cink se smatra jednim od najvažnijih nutrijenata imunog sistema jer je neophodan za formiranje antitela, leukocita, štitne žlezde i funkcionisanje hormona. Stoga je značajan za očuvanje rezistencije organizma na infekcije, kao i za zarastanje rana.

Jedna od važnih uloga cinka je i sekrecija, sinteza i upotreba insulina. Takođe štiti β-ćelije pankreasa (ćelije koje proizvode insulin) od raspadanja. Cink je uključen u procesima metabolizma kod tiroidnih i adrenalnih žlezda, ovarijuma i testisa. Važan je za normalan razvoj muških polnih hormona i rad prostate.

Normalno funkcionisanje kože zahteva prisustvo cinka. Uključen je u funkcionisanje znojnih žlezda, aktiviranju lokalnih hormona, stvaranju proteina koji vezuje vitamin A, kontrolu zapaljenskih procesa i regeneraciju tkiva.

Cink je esencijalan i za normalan rast i razvoj fetusa i za proizvodnju mleka u toku laktacije. Nivo cinka u trudnoći je povezan sa normalnim razvojem nepca i usni, mozga, očiju, srca, kostiju, pluća i urogenitalnog sistema kod odojčadi. Adekvatan unos cinka je neophodan za normalan rast ploda i normalno održavanje trudnoće.

Cink je neophodan i za stvaranje neurotransmitera u mozgu. Normalno funkcionisanje i oslobađanje vitamina A iz jetre zahteva prisustvo cinka. Cink je neophodan i za očuvanje vida, čula ukusa i mirisa. Najzastupljeniji je mikroelement u oku. Uključen je u stvaranje hlorovodonične kiseline u stomaku i u pretvaranje masnih kiselina u prostaglandine koji regulišu telesne procese kao što su otkucaji srca i krvni pritisak. Cink je neophodan za kontrakcije mišića i održavanje kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. Takođe pomaže u detoksifikaciji od alkohola.

Do danas je poznato preko 20 poznatih metaloenzima u čiju strukturu ulazi cink. Tu spadaju

 • karboanhidraza,
 • laktat dehidrogenaza,
 • glutamat dehidrogenaza,
 • alkalna fosfataza,
 • timidin kinaza i drugi

Zato ne iznenađuje da nedostatak cinka prati multisistemska disfunkcija. Glavni cink protein u slinama se naziva gustin i ima važnu ulogu u ukusu.

Metabolizam

U lumenu tankog creva prisutan je faktor (pikolinska kiselina) koji vezuje cink, a koga luči pankreas. Da bi se sintetizovala pikolinska kiselina neophodno je prisustvo vitamina B6. Kompleks cink-pikolinat se transportuje kroz ćeliju u tanko crevo (intestinum), a nakon toga u jetru gde se skladišti. Nedostatak vitamina B6 može, naročito kod starijih osoba dovesti do smanjene resorpcije cinka. Cink, kao i gvožđe može u ćelijama sluznice biti vezan za jedan protein. Zatim se prenosi kroz seroznu membranu ćelije sluznice u serumu i vezuje za albumin. Bakar može uticati na resorpciju cinka zbog konkurencije za vezivna mesta na albuminu u serumu. Kad u hrani ima puno fosfata i kalcijuma može nedostatak cinka biti teži. Cink se obrađuje u soku pankreasa i u manjoj meri u žuči. Stoga je glavni put ekskrecije cinka putem fecesa. Znatne količne cinka se mogu izgubiti i putem znojenja, posebno u tropskim predelima. Kada se poveća udeo cinka (kao i bakra) on se u jetri vezuje za metalotionein.

Cink se ne skladišti dovoljno dobro u organizmu, tako da smanjenjem unosa cinka hranom može relativno brzo doći do nedostatka cinka u organizmu. Nivo zinka u organizmu se najbolje može odrediti njegovim merenjem u eritrocitima i leukocitima.

Najnovije američke studije ukazuju da cink ima ključnu ulogu u imunološkom sistemu vežući se za određene proteine i na taj način podstiče ili zaustavlja pojedine reakcije imunološkog sistema. Studije iz 1997. godine su pokazale da se resorpcija cinka dvostruko povećava u toku laktacije što omogućava bolju sintezu mleka, ali nema podataka da se to dešava i u toku trudnoće.

Hormonska terapija često može biti uzročnik slabe resorpcije cinka. U tretmanu estrogenom kod žena u postmenopauzi dolazi do opadanja resorpcije cinka za 35% nakon samo 3 meseca tretmana.

Prirodni izvori

Važan izvor cinka su životinjski proteini, dok ga obrađena hrana, limunski plodovi i povrće bez lišća sadrže veoma malo.

Bogati cinkom su jetra, školjke, ostrige, meso, riba, tvrdi sir, lešnik, jaja i zrnevlje.

Prosečno resorbuje oko 20-40% cinka koji je unet hranom. Međutim resorpcija zavisi i od količine cinka u organizmu – što ga je manje lakše se resorbuje. Na usvojivost cinka utiču i drugi nutrijenti koji se unose, kao i vrsta hrane. Cink se lakše usvaja iz hrane animalnog porekla (i iz ribe), obzirom da ove visokoproteinske namirnice sadrže aminokiseline koje vezuju cink i čine ga rastvorljivijim. Cink se iz biljaka, voća i cerealija teško usvaja jer ova hrana sadrži jedinjenja kao što su fitati i oksalati – jedinjenja koja vezuju cink i redukuju količinu cinka koji može da se resorbuje. Aditivi koji se dodaju u hrani takođe mogu da smanje njegovu resorpciju. Prisustvo EDTA i velika količina biljnih proteina smanjuju resorpciju cinka. Resorpcija cinka opada i sa godinama, tako da osobe koje imaju preko 65 godina mogu da resorbuju čak u upola manje cinka od osoba koje imaju između 25 i 30 godina.

Poremećaji

Nedostatak

Do nedostatka cinka dolazi pre svega kada je poremećena resorpcija cinka kao što je to u slučaju Acrodermatitis enteropathica – jedne retke autozomalne recesivne bolesti u kojoj ima dermatoloških, oftalmoloških, gastrointestinalnih i neuropsihijatrijskih simptoma uz zaostajanje u rastu i hipogonadizam. Sekundarni nedostatak cinka nastaje zbog malapsorpcije usled bilo kog uzroka ili zbog suviše velikog izlučivanja u urinu. Ovo poslednje izgleda da je relativno čest uzrok deficita cinka kod bolesnika sa srpastom anemijom. Cink iz hrane mogu u crevima vezati fitati (inozitol heksafosfat) koga ima mnogo u nekim vrstama hleba. Kompleks cink-fitat se ne resorbuje, pa može nastati izolovani nedostatak cinka u obliku sindroma u koji spada zaostajanje u rastu, hipogonadizam, alopecija i smanjen apetit. Akutno pijenje alkohola izgleda da povećava izlučivanje cinka u urinu.

Nedostatak cinka dovodi do kožnih promena kao što su akne i ekcemi po licu, psorijaza, opadanje kose, usporava se razvitak i rast a dolazi i do apatije. Dolazi do kašnjenja menstrualnog ciklusa kod žena. Zatim nastaju problemi sa spavanjem, česte prehlade, preosetljiva creva, oslabljeno čulo ukusa, vida i mirisa. Takode se povećavaju mogućnosti za oboljevanje od raka. Kod muškaraca dolazi do slabije proizvodnje spermatozoida i defekta u reproduktivnim organima. Kod omladine izaziva usporen seksualni razvitak, a kod žena neredovne menstruacije. Takođe izaziva slab razvoj umnih sposobnosti. Vodi do slabog razvoja novorođenčeta. Gubitak čula ukusa i mirisa, anemija, smanjen apetit, bele tačke na noktima, slab prenos nervnih impulsa, mentalni poremećaji, osetljivost na infekcije, usporeno zarastanje rana su posledice nedostatka cinka.

Mogu se javiti i komplikacije pri porođaju ukoliko kod trudnica nema dovoljno cinka.

Kod bolesnika sa nedostatkom cinka aktivnost serum ribonukleaze je visoka, dok je aktivnost karboanhidraze u eritrocitima niska. Kod osoba sa nedostatkom cinka rane teško zarastaju.

Bolesti gastro-intestinalnog sistema, kao što su razni zapaljenski procesi u stomaku i celijačna bolest redukuju resorpciju cinka u organizam i lako može doći do simptoma deficita cinkom. Nizak nivo cinka se može naći i kod osoba obolelih od srpaste anemije i kod osoba koje imaju poremećaj u metabolizmu masti.

Ukoliko se nedostatak cinka javi u ranoj fazi trudnoće povećava se rizik od kongenitalnih defekata kod ploda, male telesne mase novorođenčeta, spontanog pobačaja, prevremenog porođaja, mentalnih poremećaja i problema u ponašanju kod novorođenčeta. Takođe povećava rizik za pojavu visokog pritiska kod trudnica. Majke koje unose niske količine cinka u toku trudnoće rizikuju, da njihove bebe budu sklonije infekcijama.

Kod starijih osoba resorpcija cinka je znatno smanjena i često je javljaju simptomi nedostatka cinka. Osim toga starije osobe često piju lekove koji ometaju resorpciju cinka. Simptomi nedostatka cinka su gubitak apetita, usporeno zarastanje rana, gubitak čula ukusa i oslabljen imunitet.

Alkoholizam takođe utiče na nedostatak cinka u organizmu, posebno ukoliko je obolela jetra. Nedostatak cinka kod alkoholičara je povezan sa promenama u metabolizmu vitamina A, smanjenom imunitetu, problemima sa vidom i problemima sa seksulanim funkcijama.

Promene u metabolizmu cinka se mogu primetiti i kod osoba obolelih od dijabetesa (tip I i tip II). U tom slučaju povećan je iznos cinka kroz urin. Takođe nedostatak cinka u ishrani povećava rizik oboljenja od dijabetesa.

Nizak nivo cinka u organizmu je povezan i sa kardiovaskularnim bolestima. Postoje podaci da cink štiti unutrašnji omotač krvnih sudova od oštećenja i na taj način pomaže u sprečavanju ateroskleroze. Ovo se može objasniti i njegovim anti-zapaljenskim i anti-oksidativnim osobinama.

Osobe obolele od HIV-a (i AIDS-a) često boluju od nedostatka cinka u organizmu što nepovoljno utiče i na imuni sistem.

Nedostatak cinka vodi i do smanjenja ili gubitka vida obzirom da nekoliko enzima koji igraju važnu ulogu u funkcionisanju oka sadrže cink. Nivo ovih enzima opada sa godinama. Nedostatak cinka dovodi do degeneracije centralnog dela retine.

Usled nedostatka cinka i bakra može doći do pogoršanja premenstrualnog sindroma.

Dokazano je da je nivo cinka kod neplodnih muškaraca niži što dovodi do niskog nivoa testosterona i stvaranja manje količine sperme. Nedostatak cinka u adolescenciji može uzrokovati kašnjenje puberteta jer cink kontroliše nivo testosterona u serumu kod muškaraca.

Nedostatkom cinka je pogođen i imuni sistem jer dovodi do smanjene količine nekoliko vrsta T ćelija, ćelija prirodnih ubica (eng. natural killer cells) i drugih komponenti imunog sistema. Ovo dovodi do povećane osetljivosti na infekcije i sporo zarastanje rana.

Nedostatak cinka u hrani može usporiti rast kostiju kod adolescenata i povećati mogućnost za pojavu osteoporoze u kasnijim godinama.

Nivo cinka može biti smanjen i kod asmatičara.

Toksičnost

Višak cinka u organizmu se retko javlja, a ukoliko su količine veće od 200 mg) dolazi do bolova u stomaku, mučnine i povraćanja.

Drugi simptomi uključuju dehidrataciju organizma, letargiju, anemiju i nesvesticu.

Dugotrajno unošenje većih količina cinka u organizam može uzrokovati nedostatak bakra u organizmu. Ovo se može javiti ukoliko se dnevno unosi preko 25 mg cinka. Dugotrajno unošenje cinka u količinama od preko 150 mg dnevno dovodi do smanjene funkcije imunog sistema i smanjenog nivoa HDL holesterola koje dovodi do bolesti srca.

Povećan unos cinka u trudnoći može biti štetno za plod.

Preporučene dnevne količine

Deca i omladina: 14 – 16 mg
Trudnice i žene u laktaciji: 14 – 19 mg
Odrasle osobe: 14 – 16 mg

Neke bolesti, kao što su na primer jetra obolela od alkoholizma, opekotine, stanje nakon operacije, stres, gubitak telesne mase, hronične infekcije, virusni hepatitis, dijabetes i neke bolesti bubrega zahtevaju povećani unos cinka. Takođe i osobe koje se intenzivno bave sportom moraju unosti veće količine cinka u organizam.

Upotreba u medicini

Cink je jedan od elementata koji je veoma neophodan za zdravo funkcionisanje organizma. Iako se unosi u malim količinama, njegova uloga je velika. Cink nas štiti od mnogih bolesti i učestvuje u građenju kolagena. Takođe pomaže u boljem funkcionisanju enzima.

Neke od bolesti kod kojih se koristi cink su:

 • smanjena inteligencija kod dece,
 • osećaj hladnoće,
 • kontaktni dermatitis,
 • Daunov sindrom,
 • neplodnost kod muškaraca,
 • noćno slepilo,
 • gubitak težine,
 • trudnoća (za reparaciju DNK)

2 мишљења на “Cink

 1. indulky

  Can they help to get me off of some of the med s cialis online generic endstream endobj 145 0 obj endobj 157 0 obj stream application postscript newERJ 1Col 1lineTemp 2017 05 15T11 54 17 01 00 2017 05 15T11 54 17 01 00 2017 05 15T11 54 17 01 00 Adobe Illustrator CC 2017 Windows 256 60 JPEG 9j 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA 0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f 8AAEQgAPAEAAwER AAIRAQMRAf EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1 f3OEhYaHiImKi4yNjo Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1 f3OEhYaHiImKi4yNjo DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq v aAAwDAQACEQMRAD8A9JWena3Fr95eXOo WNNm WlpZcOHofDGOO2z ABI78zv8fHoBiqbYqovdxI5UrISOvGKRh94UjFUq1yG41BbX6ne3Fg1vOszl YLgiRVBHBghir1 aJXxU4qlA0bzUT6j a7wyiPghXTY1QOVAL8OBDVZa0avelMVTvQvrFhpUFpf3 k pXcQb1b57aWNpCWLAlAGA2NNtvAAbYqmSXMbqzASAJuaxup gFQT9GKpX5hil1TRbvT7O8udNu riPhFfxQTl4mqDyXj6Z 4YYqkbaT5zWZFi81XH1U19TnpqF1HFgoQ nU7sDyck D3qcVShvyk8v3 9xaX vX2oajqltcQXTTok8cbvavI0K8ZBcShVEpH96SfHFWV U9C0byvpC6Vpv1prVXLr60cjuKg CnIRrX7PfFWQg1APj47Yq7FXYqkenaNrlt5l1DULjVWutJukH1XTmXj9XccQ3E1PIHjX2riqeYqp S3EcRAYOSd gjdx96g4qs vQ wAsv ImX mnFVOe6jkgkjQzxO6sqyrDLyUkUDCqdRirFYNB80x2 q2zeabr00m9ReNhIW9MKKRGSVppmHMFiS9TXj9nbFUz8v2msWEskmq61c6wXBVPUsjb8Ryqvwwqq VG4J41O3hiqd Xof5Zf RMv ADTirYvYSQOMu jDKP8AjXFW5LuKNyjLISO6xSMPvVSMVW Xof5Z f RMv NOKsY1PRteuNYu9Q0 zJe6dDcRxRx2i2TTxxGMMGZVmDp8ZYE0QHbriqX3 lDWNcsVs MX mC7ntJGk t2lraPbq0brIojDoq8uPqJu6N9ioAJriqno35T S9I1KLUrQ6gbuK9m1AM4dlaW4MZc FBEF4 uVpQV98VZ39eh ll 5Ey 804quju4pHCKsgJ7tFIo 9lAxVWxV2KuxV2KuxV2KpX5lOpnR bqPSryGx1SRKWdzcFfTV6jc8lkB2 wAk4qxW3g MX6w7zeZtPEPN SiCxOOJkjKcj6MRNEV1IB35 dRQHFWX6QrpHOj3y3xaaSVXXqiSsWWM G yfZWlNgO9SVUfirsVYn5n AMWzanCdC1mysrKOPjcw TlC5lEykkVil wB1hl6jf78VUdJtfNSfUjq3ma1uGtomM BEUTXFZRGzCMwUjCyIWTuVHTfkqzFT VQag1HUdDireKuxV2KuxVrkviPvxV3NP5h9 Ku5p MPvxVZJPBGheSRUQdWZgAO3U4qkfmW71C4s I00DVbS0vRPE0kszoVMAb94oqsu7Dpt9OKsatrX8wnPp3vm6wEUxRZniEPKJPq7pJ6YEUbM7SlXR ua8fBh8JVZxBqVikEaS31u8qqA7q4UEgbkBncj6WPzxVFiWMgEOCD0NRirfNfEffiruS IxVZLc2 8KhpZUjUmgLsFFfpxVifmp NlzeI3lzXLGytRAVdJmjLev6ikPvFNt6fIdeuKofTrbzkZLhNU8zW bW7BGgeIJyEi3Jl4kItsQnpBYm Mlh KdyqzGO snYIlxE7nYKrqST7CuKqV5rOkWUyQXl9b200g DJFNKkbMGcRghWIJq7BfmaYquh1bS57s2cN5BLdqnqm3SRGkCBinPgDy48gVr44qxvzRf mbbXMz XdOsL20R4hDHOxSZ1KMZW5GWNBR IHty26VVVv0v55he4km0WCa3a8jis0WcxzLbylE9SUItyrF GYl6cQF333oqhtZ82eaLDU7i2g8pXmo2aFfQvra4swsgKgmqTSxOtGJHTFUJe cPO8UFpLb TLm4 NwjtNCLuzWSBlcqqvyk4HktG FjTpiqlL5s MVLG3uB5NMksrSCW0S t UiVePpsSwVDzq1QrGlP fFXW mT8y57Gec U4LedJEWC1m1FOUkZDc3LRxSKpU8dq77 G6qJs9Y MZrW6luvL9lFKig2tumo M5kbkOSsxtlCUWpB33298VU7HzL5 mnZLjyqLWNUkYStfQuGdUJRAFUn42oKnp19sVVrLzJ5yluY YrnyxJbRuwEsxu7d1Re7UU8jTwpiqBm85ed45pIx5Lu5eLMqSJeWPBgDQMOUysAeu61xVfc cPOM V1PFH5OvbhI5HSKZLqwEciKxCuOc6svIb0K1GKsr0ltUv9Hgmvo30q9kQ vaRyRzemx7epxIJHiu KpJp3knzFaaXJaSeabued5IHW7dXZwkUAhkT45pP70 GxBG X4sVZLo1jcWGl21ncXT3s8EYSS6 krykI7nkzt wTE JJ3xVjWqaR ZjXVxcaXrtqsTPMbaxuIF9NVcosQaVYzJ 7UO uSFO2 Kq1la mLauPrl ZX0U18WkX0CGhs2 Lgjq0ALLTiCyMe5r0xVIfMUv5uDVrgaKdMOmkj6v9ZimMoFN RWQ Kd bFVTUF NIQ2QsptP9b0QL4yQSlTL4x0lWg9jiqne2v5pnRIPQv7NdX9YtM4tj6PpUNFCmStfe uKoe1sPzaOk6h9Z1O0 SLhBp7R21EjoauWUueVRt1xVS0TS zd9e4bVtWtWhMDrAkNsEImYURyS7 bL4d8VSrSvK352HVLV9R80RtYxyK1xFHaQqZEU7pyAqOWKq195W Ol9TuDaeaYorGSZmgQ2cLNHE zVCVPXiNqnFU713QfzNmv2k0nX47W0ZVCwyWscpVgKMQ3JeuKo UNM MAWVithqsP1iKLjevNbhh LJt8YCsnH5Yqskt zLj0aAR3lnJqgkY3DvAwjaM ZCqslQR88VQtyv5tHQ5jDPYDVhKDEDDJ6XpU PIEepXlXvXFUJpL AJ0fUdRbUG0364Ih jVjilEfqDr6lXJofbFVPy f ndNdTrq9vpkMIgf6uYV mJM 7HKrfZ8cVd5Yvvzvm161TX4NLg0cP prQLKXZO4Xm3EfPFWT Yovy8Op6cNThD3t062tk9rH csCWlRgjvagoilwtTIQKbHYnFV l5PIC YJv0L x1GSVpOJuTF fN6tOZ9ASepy5AfFT JxVluKu xVifmPU9QkS5Gi6nDbTPatFb sjER3PIFJP7mWo41G9R3ocVRGp6uslrbix1GOC5Vqzu0bFXX0nW lCjU eMrbU6fQVUPa6ncjy7bW9xqcR1tfS sXSoWRuMqtIP7lAeUYK1Ea wXsq1d6pdHQr6KDUok 1eR5WsZyjcI1dyY0J9Fh8CfDyMbeJBxVZperXUdvqQ1DV4Z55T uO4Quqwj0lHxHgvKsvJumwxVT 8t6jqcExfXdYguovq0UawxRNX6yCxlkLiGDYjiBRQDuaL0xVDWOoeYhqtk91rNpJpqXF417EsL p JBIT9UjQ inExCnLf6W6lVVubvW5NaeSLWbe30o3MMiR k0kht0B9aKhiXiZD 1zanUU ziqvr o X80rHRdUgt0P1YBZo2PHhMWuGB9GSvOKigV XE74qyWI2N FzhdmjBKkq0iCtBWoqtcVSCy LXy7 Y6F hrQzW9u1z9cmlhMccskxT02ZyiKvxr9qi74qn jaVb6TpdtptuzvBaxiONpKciB48Qqj5KAB 2FMVRmKtGlN mKsc8wweYpbjlpF FbR 6ODHItfsSs0xB9KX7cZUU9tuP2sVX67b Ypb2J9JvYba 0 q3EcqSrVvrD8fq8grG 0fxEio R7Kol4dUTTbCMXkcl EYTezlBGk4UfvqKFfhz6inTFVpg1X9 BNCLxP0r8XC74jj AHhK1XhT7Gx HFVXTE1BbvUXvpkktXmDaeimpSL015BqRxUPqctqtt37YqhN Ph8wpqFqLu5t5rCOGdbll5CWSVpFMDcRGqgJGCDQ9T3xVr0teOp27LeRGwF3LLOuwdrVoWEcIX0T uspBrzBp3PTFVuvxeY5ZW Qt Dbq31YBZlrx4Tlrgj91JXnFRaV XHriqn5lh83SXLnQb61toTZT RqlypNLxmUwy7RyEqoBBHL6D2VR2uLq8tnbLpNzFb3Ynge4eRSVaBXBnQfBJQstQNh8x1xVD2sXm QaFcx3l9AdWeaVrW5iQiNYjJyiRlKdQnwn4f64qidH S0c2oyapcRTQy3HLTo4h dQemg4MeEdTz 5bmvz7BVC6JF5li1Bn1W hubBbSKNUjWkhulZjLKaRR0DKQKA09h3Vaji80DV7ZjfQnS0luHuVYU kaJ2JgT 5 3WtBXmp8eWKq2s655Ssbm1utRaJrk8ltZ1ha4dRyQMA8aSFN3UncePQGiqAsvMf5dR SJqdm1rFc3ccX kR25Sdorh2KF6RiQIXVi3LZTu1MVTzXodZm0ySPR50t78lTHJIQBxDAsKtHOBV e Bv44qxqDTfzVj1V5G1Syk05pwRDJQsIPrKMQvC2iIb6uHSjM25G 3LFWJ6ronmma8uJLPVIIre UqYopLcyMgCgEchIlakV6YqhrnRvOCpbrBqFo3pxIkxlgcFpBXky8ZV4hvDfFVX9H axBColtGmU v6tRKqmpHDj8THYDeuKqVzaebEtBwe0e59apQmVE9HhSnIcjy5b9KUxVDej5zNtdfubNJ KfVQJZ SrHl8XM8AVHHpQHfFWrQeeFaQ3FpaKBDJwK3Mjky0 BSDCtAT1NfoxVZp8 ntrq2jn021ig5j15h eO5C9 K gOR8BUYqjTL50PqqLG1DBmCMbqQildj AHOKr76Lzebt2tI7M24p6bSSyq3QV5BUI6 B xVm lqd7Dyu8 sODeW qSyRW8piDlEViqeo8YNaUHNgPEjFWKWdn5Gh samyatam3eG1ltJUt SP d6bEqABFZhSIKrfFTl1qmKs28h6ZpNtpH6Q0yS5kh1Xhck3jI0lQgQVMYoxPHdqty mIpiqZ YIN cn01o9FnS2veSkSOVUcQfiAZorhQfnGfo6hVIdN0 wDMmJ7E6hqVpPDGU SC7M0i0lDcClvbjlVo zWgHw9BvyVS3XvLfn271KWaw10WdqzAxQiFGIHgSwNcVXeaf8fwvAuiNDIojAlaZdy46nbxxVZqz mKdG05tPFqNRKH9ILKGKcqCnCmKrnuvPtt5Wgkkhgn1r1D60aAiPhU0pU FMVWaLrfniXSNTmvr CKO8gQfUolJo7UNa74qh LnmXzxd3t1HqWlJbwRW7yROrV5Sgjiv074qh J mX8wtRvoxqujx2Vs W N RLBaeGKq93q35m pa4ht9PtfqQlZYJWZuRj5UBIr LiqO12H8xZNVf8ARE9nFp5iXh6yM0gk 35VIIFOmKpjd2fmxpoDBeRJELcLOpSpMwO7Dfp7YqlPmDTPzCbRrGLTNRiGoJI5vJmjHFlIPEBaG lMVS 30382I LMiPqFvJrP1wOspjHD6txpwoAN671xVMtBsvzCbT7 PVb2Bb2Tj9Skij FABvyB6 1xV2jeX AMwo M9vfapriT6NArcrGKEKXc0ALEAkge2Kpp5p8z XLe t7PVtGnv4j6Tx3L28MkMb yzrEgImZZFbnRq8KbbGopiqlo2r RtU1n9C2ekRLPZRc0L20CpGLaZo1VVr6i8XTkh4cfA12xVme KuxVi mFF1KO5Sz1ubTXntXtg8ayn03LBhMvBo6MOlRvTuMVROpT2t5a28UOqS2skLcmmjV T un jowHEEVflvtUDFUvktWby3Y6UPMEyXlq8TzakFn9SURtyZT 89SjDb4pG yuW4KqJsqQ6NfWN3rc lzc3b3LR3ojkjeFblmMaR0YsPRDUU8u3bFV iPDp89 Lc6xJfJdyLJDHKstIVVApVeTONzv8IUe1 akqqeipHp92ZZ9ZlvYfqsNusUqzk pGWLSku7qWcMo yDtuTiqmsTDVbO7XXJDZ2891PNaslwTKL ipSMt6oQJFX4Q0bdNuOKoTUNMu7rWPr0Pmm5tbX65b3Rso45SpjgBDQEl IWSu FB7gnfFURqtl9 f1SW6i8xXNnbSpaqLSASLxNtP60jK3LiDMv7tvh6deWwCrKoLiG4TnC3Ja0rQjf6cVVMVdirsVaN Kb9MVSHXtP8ANM83PRr2G3iP1f8Adyhf2ZWMxqYpftxlRT224n4sVRGuWeuygNpE8ULCGZCktKGV HpPy9OUjhRu1N9wcVWvZa h7ONbiH9KRGI3chA9OXiP3i7Jty8Qq RiqlZ6b5kHlw293dxNrm5 F0oBjHx1UH91Gp Hb 7H8cVR9lZ3aXN610yNbyyKbOJdzGgRVYE8VJ5OC29evXFUJpemaxDcIb e KaERSI4UAFpPV5RvsiU d CRWmKqX6L8wLqVuy3EX1BbuWWcVAdrVoWEcPH0Tus1DXmDTuemKrde 0vzPNKzaLdwW6N9WAWYA8eExa4Yfu5K84qLQ RxO KteYdM83XF036E1CCxtWsp4gZEEjpeMVMMv Eo3JVAII5Dr0PZVGa5Y6zLZ266RcRwXS3EDXEko2eBXBmUDjJQslabfSOuKoe00 zQNEuYbu8gOr tNK1rcxL 7WIycokYMnUJ8J E4qjdMttVSa bUXieGScNYJGamOH00BVjwjqfUDEddu KoPRtP8A McN6W1S5iuLVbSGMcCvJrlWcyylRDFxDKVH2yP8AJXuqr21nrqXcTS3Ub2yz3DyKAOTQyFjAmyDe L4e evdVNsVdiqSecIPMs iPD5bnW21VpYvTnfiVVA4Llgwao49aCtOmKoJYPzHLTo1xpgjaeRo JVEvMQjh6ScCtATxfnUt9rY7VxV5prlr bX12c6Xc6YbNnJt XjlDrGTUBuLEVHj rFUDcRfnXAI Ft30m6 dj12lWdD6u KnEkU6f0xVVa5 OaK1hY2mky3BZ VjV5lUL8PChNTX7VfoxVZJq 5vw2gm Oj2FxKZWD28U7oREFXiQzilS3L8NsVWweY zYuIblv8ADlvbSRhDAst0r oxcBh8A2 Cu5xVEWet fms7SfWNDs4lWJyoFySWkA EbLsCcVRdlrX5jT3UEdxoMFtAzAXEpuhJRe5VVQVPhircWsfmTLFw QttBP0Mjz1jr4gKOVMVau5fzZa nS0g0pbQOfq8kjz8ylfh5KB9qnXFXqHkldTXQkGpvG98HPrt CCqVoPsgk4qn2KuxVJPNGi6pqq6Yun6g nfVL5Lq5ljJ5PEkUi mF3Vqu6mjjjtuD0xVAx WfNKX nry ZpZrZbp7kWv1dE5IwVUhdwx FVVvshaseVNqYq8l1Xyx wA5D2 s3iaVrCPp0s8j27SlSUjd yVX4lJ EGmKoDzLqH ORllrt1DpaG6sFKCGQRwkNRAGPxEHdq4qjdc1b nIfTk0y4sreO8MllH9f g4IwW55MW aU ZIGxptiqpd mH dWj W9OvL3REudRvJ5xNbxo1Y4lC lyCsaEnl36UxVTH5p nN N5Zm1VPLYS5hvIoltzHIS8DRuZGC1DfC4Tf3xVrQvzZ N 8Goz3vlr0ILKymuIwYpVMkyleCDkd6 77DFUNo3 OQXnbVdZsNNXy48JuJ4455Csp4RFh6jbgUotTviqDsv ciPzAur63s08tH1ZZUiYlZe rMFPag k4qitf Pvz9peuahpq XGlS1uJYoZQkvxRqxEbbAg1WhxVH6157 O8rp11o iRTW15ZQT yqyEtHM61kQ1dSKHscVbu9c 5yFXTtPuoLC1e4nWU3dvxFYzz d1qw Yp0PzxVbPq 8AzkDb X5L 57aCTUnukRLONFbjbiNuTde78e KrNG1j8 tRgv AKxbRWc0duDaco0AaX1EJ6lv918sVZF5AX86 JvMlpJ5kljj0iMlp4lWMF6iij4d u KvZMVdirsVdiqTn Du1af8lMVW wDOte3 ACUxVo 4Z70 n1MVa 51f2r2p6n8MVaH Fu3H kpiq4f4Y3pT3 vMVb AOdZr2 5KYq4f4aptSn AD0xVtf8OV2p wAlMVTGx p ifqn91yNevWg mxVEYq7FXYq7FVp4d6Yqpt9Wrvxrirm q tccVUpf0dQerwp2ri q0fovhtw4e3TFWv9xHFvscf2uuKoOL CvrfuvQ9X J64qti wl637v6v6te3WuKrpv8AC3qn1fQ9 Xvy64qjU RfEcOPGnw0rSmKqn g0 Zp9OKtH6hx3pT6cVcv6P Z4 jiqpH9Wr8FK TiqtirsVf Z xmp

 2. porno

  Hello there! This post could not be written any better!

  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page
  to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

  Here is my site: porno

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *