Folna kiselina

Poremećaji

Avitaminoza

Avitaminoza vitaminom B9 može nastati usled neuravnotežene ishrane. Alkoholičari su potencijalni kandidati za nedostatak ovog vitamina. Deficit se može javiti i kod žena u trudnoći, starijih osoba, kod osoba koje su na niskokaloričnoj dijeti, kod osoba sa srpastom anemijom ili drugim poremećajima krvi, kod nedostatka vitamina B12, kod osoba koje imaju probleme sa slabom apsorpcijom u tankom crevu i kod osoba koje koriste razne lekove (kao što su na primer lekovi na bazi fenolbarbitola, primidona i oralna kontraceptivna sredstva).

Nedostatak vitamina B9 može izazvati anemije, koje su slične onima, koje nastaju pri nedostatku vitamina B12 (ova anemija se naziva megablastična anemija), ali i leukopeniju (narušavanje sinteze leukocita), kao i izmene u metabolizmu.

Nedostatak vitamina B9 kod sisara izaziva smetnje u rastu.

Ostali simptomi, koji se mogu javiti pri nedostatku vitamina B9 su: opšta slabost organizma, lako zamaranje, razdražljivost i stomačni bolovi.

Poremecaj apsorpcije vitamina B9 javlja se kod idiopatske steatoreje (poremećaj u apsorpciji masti iz hrane, pa se u stolici nalazi veća količina masti - masna stolica) i tropskog sprua (bolest kod koje postoji slaba apsorpcija u crevima, javlja se u tropskim predelima), kao i kod raznih drugih poremećaja tankog creva.

Hipervitaminoza

Vitamin B9 je toksičan u prevelikim dozama i može izazvati ozbiljne neurološke probleme.