Folna kiselina

Biološka uloga

Vitamin B9 se u tkivima pretvara u tetrahidofolnu kiselinu (THFK, FH4), koja se može nazvati koenzimom.

Ovaj vitamin učestvuje u biosintezi azotnih baza, nukleinskih kiselina (samim tim i u sintezi DNK), kreatina, metionina, u građenju aminokiseline serin i slično.

Studije, koje su se vršile nakon 1970. godine, pokazale su, da prekancerozne ćelije mogu biti zaštićene ukoliko se vitamin B9 konzumira u većim količinama.

Vitamin B9 ima ulogu (zajedno sa vitaminom B12) u zaštiti od pojave raznih tumora, pre svega tumora pluća.

Vitamin B9 je potreban i za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, a ima važnu ulogu i u prevenciji od urođenih defekata.

U organizmu čoveka i životinja vitamin B9 se deponuje u jetri, a iz organizma se izdvaja mokraćom.