Fosfor

(P, fosfat, lat. Phosphorus)

Fosfor je posle kalcijuma najzastupljeniji element u organizmu. U ljudskom organizmu ga ima približno 1% od njegove ukupne telesne težine. Prisutan je u svakoj ćeliji, ali ga najviše ima u kostima i zubima (oko 85% od ukupnog fosfora).