Međunarodna jedinica za prikazivanje sadržaja vitamina – Internacionalna jedinica (IJ)

Međunarodna jedinica – IJ (eng. International unit – IU) je jedinica mere za količinu supstance koja se zasniva na merenju bioloških efekata. Ova jedinica se koristi za vitamine, hormone, enzime, lekove, vakcine i druge biološki aktivne supstance.

Precizna definicija IJ se razlikuje od supstance do supstance i predstavlja međunarodni dogovor za svaku supstancu. Ne postoji ekvivalentnost među supstancama: npr. 1 IJ za vitamin E ne sadrži istu količinu supstance kao 1 IJ vitamina A.

Maseni ekvivalenti za 1 IJ sledećih vitamina su:

Vitamin A: 1 IJ je biološki ekvivalent za 0,3 µg retinola, ili 0,6 µg β-karotena;
Vitamin C: 1 IJ je 50 µg L-askorbinske kiseline;
Vitamin D: 1 IJ je biološki ekvivalent za 0,025 µg holekalciferola/ergokalciferola;
Vitamin E: 1 IJ je biološki ekvivalent za 0,667 mg d-α-tokoferola (tačno 2/3 mg), ili za 1 mg dl-α-tokoferol-acetata.