Kalcijum

(Ca, Ca2+, lat. Calcis)

Kalcijum je najzastupljeniji mikroelement u ljudskom organizmu. Prosečni odrastao muškarac ga sadrži oko 1,5 kilogram, a žena oko 1 kilogram. Oko 99% kalcijuma iz organizma se nalazi u kostima i zubima. Ostala količina se nalazi u krvi, limfi i ostalim telesnim tečnostima, ćelijskim membranama, kao i u ćeliji.