Kalcijum

(Ca, Ca2+, lat. Calcis)

Kalcijum je najzastupljeniji mikroelement u ljudskom organizmu. Prosečni odrastao muškarac ga sadrži oko 1,5 kilogram, a žena oko 1 kilogram. Oko 99% kalcijuma iz organizma se nalazi u kostima i zubima. Ostala količina se nalazi u krvi, limfi i ostalim telesnim tečnostima, ćelijskim membranama, kao i u ćeliji.

Biološka uloga

Učestvuje u strukturi kostiju i zuba. Najmanje 99% od ukupne količine kalcijuma se nalazi u kostima i zubima. Kalcijum se u kostima pretvara u hidroksiapatit – Ca10(PO4)6(OH)2 ali kosti sadrže i znatne količine nekristalnog kalcijum-fosfata, karbonata, citrata, fluorida, magnezijuma, tragove stroncijuma kao i manje količine drugih soli. Minerali čine oko 50% ukupne mase kostiju, a ostala masa se sastoji od organskog matriksa u kome ima proteina, glikoproteina i proteoglikana na koje se vezuju kalcijumove soli. Kost se neprestano troši i obnavlja, pa količina minerala u kostima predstavlja ravnotežu između izbacivanja i mobilizacije minerala. Svaki dan se u kostima može razmeniti i do 700 mg kalcijuma. Neposredni izvor kalcijuma za kosti jeste kalcijum iz telesnih tečnosti i ćelija. Iako je ova količina mala (<10 g) u odnosu na količinu u kostima ipak je kritički važna za regulaciju izneneđujuće velikog broja ćelijskih aktivnosti.

Metabolička regulacija. Ovo je jedna od glavnih uloga kalcijuma. Protein kinaze, koje modulišu aktivnost ključnih enzima kao odgovor na vezivanje hormona na površinu ćelija, su aktivirane kalcijumom – bilo direktno, bilo bilo vezivanjem za visoko afinitetni protein koji vezuje kalcijum – kalmodulin.

Regulacija ćelijskih aktivnosti. Tu spadaju funkcije živaca i mišića, hormonska delovanja, koagulacija krvi, pokretljivost ćelija i mnoge druge. Kontrakciju mišića reguliše tako što reguliše kontraktilnost aktina i miozina. Obzirom da učestvuje u tako velikom broju ćelijskih regulacija naziva se »drugim glasnikom« (eng. Secondary messenger).

Posreduje u reakcijama ćelija na razne stimuluse. Način ovog delovanja je analogan regulacionim delovanjem cikličnih nukleotida. Delovanje kalcijuma je posredovano jednim intracelularnim proteinskim receptorom, kalmodulinom koji veže jone kalcijuma kada im koncentracija u reakciji na stimulus poraste. Kalmodulin je do sada nađen u svakoj proučenoj ćeliji koja sadrži jedro. Kada se Ca2+ veže za kalmodulin on modulira aktivnost velikog broja enzima, a među njih spadaju i oni koji učestvuju u metabolizmu cikličnih nukleotida, fosforilaciji proteina, sekrecijskoj funkciji, mišićnoj kontrakciji, sastavljanju mikrotubula, metabolizmu glikogena i fluksu kalcijuma. Nađeno je da su snažni inhibitori delovanja kalmodulina fenotijazinski lekovi, koji relaksiraju glatke mišiće i nekoliko peptida koje nalazimo kod otrovnih insekata.

Ulazi u sastav brojnih metaloenzima. Npr. α-amilaza i fosfolipaza sadrže kalcijum kao esencijalni deo katalitičkog mesta. Osteokalcin je protein iz kostiju koji je značajan za normalnu kristalizaciju minerala kostiju. Kalbindin D je esencijalan za intestinalnu resorpciju kalcijuma, prevođenje kalcijuma u ćelije i resorpciju kalcijuma iz glomerularnih filtrata u bubreg. Neki od proteina krvi moraju vezivati kalcijum za svoju aktivnost. Mnogi antikoagulanti helatne strukture vezuju kalcijum (kao što je EDTA i citrat).

U okviru kalcijum-vezujućih proteina kalcijum utiče i na:

Sekreciju hormona i neurotransmitera. Protein aneksin mora vezati kalcijum da bi se mogao vezati za fosfolipidnu membranu. Tom prilikom inicira fuziju inracelularnih sekretornih vezikula sa površinom ćelijske membrane i egzocitozu.

Ćelijsku adhezijuKaderini su kalcijum-zavisni proteini koji regulišu ćelijsku adheziju i normalnu kontaktnu inhibiciju ćelijske replikacije. Defekt u funkciji kaderina je povezan sa razvojem maligniteta.

Citoskeletni proteini.

Važnost Ca2+ u ovim aktivnostima odražava se i u preciznosti kojom se reguliše koncentracija Ca2+ u plazmi. Normalna plazma sadrži 9-11 mg kalcijuma u 100 mL. Dnevne varijacije su retko veće od ±3%. Ove uske granice odražavaju se složenim regulacijskim delovanjem vitamina D, paratiroidnog hormona, kalcitonina i drugih hormona.

Metabolizam

Prosečan odrastao organizam resorbuje od 25 do 50% kalcijuma koji se unese hranom. Kalcijum se resorbuje iz duodenuma i proksimalnog jejunuma pomoću jednog proteina koji vezuje kalcijum, a sintetiše se u odgovoru na delovanje 1,25-dihidroksiholekalciferola (1,25-dihidroksivitamin – D3). Resorpciju inhibiraju jedinjenja koja sa kalcijumom grade nerastvorne soli kalcijuma (oksalati, fitati, fosfati) i nerazgrađenim mastima koje sa kalcijumom grade kalcijumove sapune. Veliki deo kalcijuma primljenog iz hrane se ne resorbuje, već se izlučuje fecesom.

Nivo kalcijuma u krvi je regulisan hormonom kalcitoninom, paratiroidnim hormonom i vitaminom D. Ovi hormoni deluju zajedno i regulišu nivo kalcijuma u organizmu. Oni kontrolišu resorpciju kalcijuma iz creva, njegovu ekskreciju u bubregu, kao i brzinu ugradnje u kostima. U nedostatku vitamina D resorpcija opada na 10% od količine koja se unese hranom. Kada je unos kalcijuma nedovoljan dolazi do njegovog uklanjanja iz depoa u kostima i koristi se za održanje nivoa kalcijuma u krvi. Drugi hormoni koji se utiču na nivo kalcijuma su estrogen, glukokortikoidi, tiroidni hormon, insulin i hormoni rasta.

Neka jedinjenja kao što su fitati koji su poznati i kao vlaknaste materije, ali i oksalati koji su prisutni u lisnatom povrću smanjuju resorpciju.

Resorpcija i zadržavanje kalcijuma o organizmu se smanjuje sa godinama, pre svega zbog nižeg nivoa estrogena i testosterona u organizmu, dok organizam žena u postmenopauzi može da resorbuje svega 7% kalcijuma unetog hranom.

Resorpcija kalcijuma se povećava u toku trudnoće, a ukoliko u ishrani nema dovoljno ovog elementa dolazi do imobilizacije kalcijuma iz kostiju.

Kada je jednom resorbovan, kalcijum se može izlučiti iz organizma na nekoliko načina. Bubrezi izlučuju kalcijum kada je njegova koncentracija u krvi veća od 7 mg/100 mL. Velika količina kalcijuma se luči u lumen creva i uglavnom se gubi fecesom; dok se manje količine gube znojenjem. Za svaku osobu važi da su količine izlučene urinom relativno konstantne, dok količina fekalnog kalcijuma jako varira u zavisnosti od načina ishrane. Hrana bogata proteinima znatno povećava ekskreciju kalcijuma.

Pušenje, unos visoko rafinisanog šećera, kofeina, alkohola i previše soli koja sprečava resorpciju čime se povećava rizik od deficijencije.

Prirodni izvori

Dobri izvori kalcijuma su mleko i ostali mlečni proizvodi, kelj, tofu, aronija, konzervirana riba sa kostima, kikiriki, orah, semenke suncokreta, brokoli, karfijol, soja, pasulj. Dobri izvori mogu biti i obogaćena hrana kao što su sokovi, hleb ili cerealije. Često je i kalcijum koji potiče iz vode značajan izvor.

Kalcijum se iz mleka mnogo bolje usvaja nego iz biljnih namirnica. Izuzetak su biljna hrana sa tamno zelenim listovima, kao što su brokoli, kelj, repa i slačica. U jednoj studiji je pokazano da se iz kelja usvoji više kalcijuma nego iz mleka.

Neke biljke, kao što je spanać sadrže velike količine kalcijuma, ali je njegova usvojivost niska zbog visokog sadržaja oksalne kiseline koja vezuje kalcijum ćineći ga teže usvojivim. Nerastvorne vlaknaste materije takođe doprinose slabom usvajanju kalcijuma, dok rastvorne vlaknaste materije (kao što su pektini koji se nalaze u voću) ne utiču na usvojivost kalcijuma.
 

Sadržaj kalcijuma u prehrambenim proizvodima

Namirnica%
Mleko – punomasno23
Mlečni proizvodi22
Cerealije (izuzev beli hleb)16
Sir13
Hleb – beli9
Meso5
Jaja2
Riba2
Voće – koštunjavo1

Kod velikog broja osoba unos kalcijuma hranom je nedovoljan, posebno kod žena. Osim toga manje od 10% starijih osoba unosi dovoljnu količinu kalcijuma što dovodi do pojave osteoporoze. Ćene u trudnoći, dojilje, devojke u periodu adolescencije, žene u periodu postmenopauze su takođe rizične grupe. Tada se preporučuje dodatni unos kalcijuma putem kalcijumom obogaćene hrane ili preparatima koji sadrže kalcijum.

Preparati kalcijuma mogu sadržati kalcijum u različitim oblicima: kalcijum-karbonat, kalcijum-aspartat, kalcijum-citrat, kalcijum-glukonat i kalcijum laktat. Kisela forma kalcijuma: kalcijum-citrat se usvaja bolje od kalcijum-karbonata što može biti značajno za starije osobe koje imaju nizak nivo kiseline u želucu. Kalciju-laktat i kalcijum-aspartat se takođe dobro usvajaju. Kalcijum-karbonat može uzrokovati i sporedne negativne efekte kao što su: mučnina, gasove i konstipaciju (zatvor). Preporučuje se unos preparata kalcijuma sa hranom, jer se tada kalcijum bolje usvaja. Prilikom unosa preparata kalcijuma, preporučuje se ujedno unos i preparata magnezijuma. Ovo sprečava pojavu konstipacije.

NAPOMENA: Preparate kalcijuma ne bi smele da koriste osobe sa oboljenjem bubrega, srčanom aritmijom, osobe koje su imale kamen u bubregu i koje boluju od konstipacije ili dehidratacije.

Poremećaji

Nedostatak

Umereni nedostatak kalcijuma u organizmu može dovesti do nervne osetljivosti, grčeva mišića, krtih noktiju, ubrzanog kucanja srca i nesanice. Veći nedostatak kalcijuma izaziva neuobičajene otkucaje srca, grčeve i bolove u mišićima, ukočenost, žmarci u rukama i nogama. Deca mogu oboleti od rahitisa – bolesti koju karakteriše intenzivno znojenje glave, usporeni pokreti, deformitet kostiju, i usporenost rasta. Nedostatak kalcijuma kod odraslih može izazvati i osteomalaciju koju karakteriše bol u kostima, slabost mišića i usporeno zarastanje rana.

Rizična grupa kod koje se može javiti nedostatak kalcijuma su starije osobe, zatim osobe koje u ishrani ne koriste hranu bogatu kalcijumom, sportisti koju su na visoko proteinskoj ili vlaknastoj dijeti i alkoholičari.

Simptomi nedostatka kalcijuma su tetanija i srodni mišićni i neurološki poremećaji. Ovi se simptomi najčešće pojavljuju u slučaju nedostatka vitamina D, hipoparatiroidizma ili zatajivanja bubrega, ali i suviše mala količina kalcijuma u hrani može biti uzrok. Kad se koncentracije u plazmi snize ispod normale mobiliše se kalcijum iz kostiju pa Ca2+ u cirkulaciji poraste, ali je stvaranje nove kosti usporeno ili sprečeno. Negativna neto ravnoteža Ca2+ dovodi do rahitisa kod dece ili osteomalacije kod odraslih.

Još jedan faktor utiče na gubitak kalcijuma iz kostiju, a to je odnos kalcijuma prema fosforu u hrani (Ca : P). Kod životinja odnos Ca : P = 2 : 1 dovodi do maksimalne resorpcije kalcijuma i minimalnih gubitaka minerala iz kostiju, dok veliki udeo fosfata povećava gubitke kalcijuma fecesom. Ne zna se koji je najidealniji odnos Ca : P kod ljudi ali sadašnja tendencija u potrošnji hrane je da se poveća konzumacija fosfora, što je posledica fosfatnih aditiva u hrani. Osim toga, ishrana bogata fosforom dovodi do bržeg uklanjanja kalcijuma iz organizma. Fosfor se nalazi u hrani bogatoj mesom, sirom, fabrifikovanoj hrani i gaziranim napicima. Stoga su osobe koje konzumiraju veće količine ovakve hrane podložnije pojavi nedostatka kalcijuma u organizmu. Takođe i osobe koje su na dijeti za gubitak suvišnih kilograma su rizična grupa, jer ne unose kaloričnu hranu, koja je često dobar izvor kalcijuma.

Osteoporoza je oboljenje kod kog kosti postaju porozne i u težim slučajevima može doći do njihovog loma usled veće telesne mase osoba obolelih od osteoporoze. Simptomi osteoporoze mogu izostati sve dok se kost ne polomi, a u drugim slučajevima javlja se bol u leđima. Osteoporoza se najčešće javlja kod žena koje unose hranu siromašnu kalcijumom. Oko 35% žena oboljeva od osteoporoze nakon menopauze. Kod muškaraca se ova bolest ređe javlja. Pravilnom ishranom smanjuje se mogućnost oboljevanja od osteoporoze. Dovoljan unos kalcijuma je od presudne važnosti u ranijoj fazi adolescencije jer se tada gomila najviše kalcijuma u kostima. Nedostatak kalcijuma je samo jedan od faktora koji doprinose pojavi osteoporoze. Velika je verovatnoća da genetski uticaj veliki. Adekvatan unos vitamina Dmagnezijuma i bora je neophodan za gradnju zdravih kostiju. Pokazano je da se najveći gubitak kalcijuma javlja noću, najverovatnije zbog povećanog sadržaja hormona kortizol-a.

Tumor debelog creva može biti povezan sa nedostatkom kalcijuma u organizmu. Naime, kalcijum svoju zaštitnu ulogu ispoljava i vezivanjem za supstance kao što su žučne kiseline i masti i time smanjuju mogućnost pojave kancera u crevima. Takođe, kalcijum može da normalizuje rast ćelija u zidovima intestinuma.
Pored toga nedostatak kalcijuma može dovesti i do niskog krvnog pritiska, grčeva u mišićima i paradentoze.

Toksičnost

Izgleda da kod zdravih ljudi ne može doći do hiperkalcijemije uzrokovane prehranom, jer se višak kalcijuma jednostavno ne resorbuje. Suviše veliki udeo kalcijuma može međutim pridoneti povećanju koncentracije Ca2+ u serumu kad se radi o hiperparatiroidizmu, stvaranju kamena u bubregu, trovanju vitaminom D, sarkoidozi i kanceru. Osim toga visoke koncentracije kalcijuma su povezane sa razgradnjom vitamina K, slabom usvojivošću gvožđa i cinka i pogađa aktivnost neurona u mozgu koji kontrolišu raspoloženje i emocije.

Preporučene dnevne količine

Potrebe za kalcijumom variraju od životnog doba i najveće su periodu rasta i razvoja, ali i kasnije u životu. Najnovije studije iz 1997. godine su pokazale da se u toku peroda trudoće i laktacije potreba za kalcijumom NE POVEĆAVA!

Muškarci: 700-1300 miligrama
Žene: 700-1300 miligrama
Trudnoća i laktacija: 1000-1300 miligrama

Kao gornja granica se uzima 2500 miligrama kalcijuma dnevno.

Upotreba u medicini

Unos kalcijuma u kasnijim godinama može da uspori proređivanje kostiju koje je povezano sa osteoporozom. Tretman žena u postmenopauzi koji uključuje unos kalcijuma u kombinaciji sa estrogenom se je pokazao kao efikasniji od tretmana koji uključuje unos samo estrogena.

Dovoljan unos kalcijuma kod dece dovodi do stvaranja jačih kostiju.

Kalcijum ima i zaštitnu ulogu kod sporednih efekata u tretmanu kortikosteroidnim lekovima. Ovi lekovi se najčešće koriste u lečenju artritisaastme i ostalih hroničnih bolesti. Tada dolazi do smanjenja koštane mase, čime se povećava mogućnost pojave osteoporoze. Kalcijum se u ovom slučaju najbolje kombinuje sa vitaminom D.

Preparati kalcijuma mogu smanjiti visok krvni pritisak kod osoba srednje hipertenzivnih osoba.

Kalcijum se koristi i za sprečavanje grčeva nogu kod žena u trudnoći, najverovatnije smanjujući nervnu iritabilnost. Takođe se koristi za smanji pojavu menstrualnih bolova i simptoma koji su povezani sa premenstrualnim sindromom.

Kalcijum se može koristiti i kod lečenja infarkta miokarda, obzirom da povećava pokretljivost srčanog mišića. Pri tretmanu infarkta se unose soli kalcijuma u kombinaciji sa visokim nivoom kalijuma i magnezijuma.

Kalcijum se može koristiti i za tretiranje alergije, depresije, napada panike, artritisa, hipoglikemije, bolova u mišićima i zglobovima, slabog varenja i čira. U kombinaciji sa magnezijumom može da ima neurorelaksirajući efekat i koristi se za lečenje nesanice.

Kalcijum sa fosforom doprinosi jačanju kostiju i zuba. Visok unos fosfora dovodi do povećanog gubitka kalcijuma. Kalcijum se mora unositi zajedno sa fosforom u odnosu 1 : 1.

Kalcijum može interagovati i sa cinkommanganombakrom i gvožđem. Visok unos bilo kog od ovih mikroelemenata smanjuje resorpciju drugih. Ovo se posebno odnosi na gvožđe i namirnice bogate ovim nutrijentima ne bi smele da se uzimaju u isto vreme.

146 мишљења на “Kalcijum

 1. ฟิลเลอร์

  Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily breathtaking chance to read from this site. It’s always so pleasing and stuffed with fun for me personally and my office mates to visit your web site a minimum of thrice weekly to learn the new things you will have. And definitely, I’m also usually astounded with your striking tips and hints you serve. Some 2 areas in this posting are undoubtedly the very best I have ever had.

 2. playslot77

  I do not even know how I stopped up here, however I thought this submit was great. I do not realize who you might be however definitely you’re going to a well-known blogger if you happen to are not already 😉 Cheers!

 3. playslot77

  Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out much. I’m hoping to present one thing again and aid others like you aided me.

 4. playslot77

  Hi, Neat post. There’s an issue along with your site in internet explorer, could test thisK IE still is the marketplace chief and a big component of people will miss your excellent writing because of this problem.

 5. Belitung Tour

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 6. Firstplay88

  Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any means you can take away me from that service? Thanks!

 7. Firstplay88

  Fantastic goods from you, man. I have take into account your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you have bought here, really like what you are stating and the way in which in which you say it. You’re making it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. That is really a wonderful web site.

 8. Firstplay88

  Hey There. I found your weblog the usage of msn. That is an extremely neatly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 9. slot spadegaming gratis

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 10. gmail hackers for hire

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 11. Konveksi Polo Jogja

  I am commenting to make you understand what a perfect encounter my friend’s girl developed going through your site. She realized a wide variety of pieces, not to mention what it is like to have a very effective coaching character to make many others very easily fully understand a number of advanced issues. You truly surpassed my expected results. Many thanks for distributing the precious, trusted, edifying as well as cool tips on the topic to Julie.

 12. Slot Maxwin

  Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, might test thisK IE nonetheless is the marketplace leader and a large part of other people will miss your great writing due to this problem.

 13. joker gaming demo

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 14. deposit slot online

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 15. yggdrasil slot demo

  Thank you for another excellent post. Where else could anyone get that kind of information in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

 16. daftar slot gacor online

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 17. fryd extracts pink starburst

  The very heart of your writing whilst sounding reasonable originally, did not really work very well with me after some time. Someplace within the paragraphs you were able to make me a believer unfortunately only for a while. I still have got a problem with your jumps in assumptions and one might do well to help fill in all those breaks. In the event you actually can accomplish that, I will certainly end up being amazed.

 18. day tours from kuala lumpur

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to exchange techniques with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 19. Male Masturbation Toys

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 20. Link Alternatif Betwing88

  Whats up very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?KI am happy to search out numerous useful information here in the post, we’d like work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 21. slot resmi

  Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept

 22. gacor parah

  I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I by no means found any fascinating article like yours. It?¦s lovely price enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the net will likely be much more useful than ever before.

 23. cell phone hackers for hire

  Hi there very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I’m happy to find so many useful info right here in the submit, we want work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 24. cell phone hackers for hire

  I’ve been surfing on-line more than three hours these days, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before.

 25. Khaleej Times

  Unquestionably consider that which you said. Your favourite reason seemed to be at the web the easiest factor to be aware of. I say to you, I definitely get irked even as folks think about concerns that they plainly do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the entire thing with no need side-effects , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 26. solar water heater

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he actually purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If doable, as you change into expertise, would you thoughts updating your blog with extra details? It is extremely useful for me. Big thumb up for this weblog post!

 27. เจ้ามือหวย

  I am really inspired along with your writing skills and also with the layout to your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize it your self? Anyway stay up the nice quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this one today..

 28. Playslot77

  I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 29. Office Printers for Sale

  About Network Digital Office Systems Inc.
  Founded in 1997, Network Digital Office Systems Inc. set out to change the way businesses lease, rent, and purchase their
  office equipment. With a 25-year track record of exceptional service, Network Digital’s
  management has over 40+ years in the industry.
  Whether you have a home office, small business, or large corporation, we have the skills and service you can depend on.

 30. hire a hacker for whatsapp

  A person necessarily assist to make severely articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to create this particular submit amazing. Wonderful activity!

 31. cliente

  Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the closing part 🙂 I maintain such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thanks and good luck.

 32. anunciar veiculos gratis

  What i do not understood is actually how you are now not really a lot more smartly-favored than you might be now. You’re very intelligent. You realize therefore significantly in terms of this topic, made me personally believe it from a lot of numerous angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it¦s one thing to do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. At all times take care of it up!

 33. Fastwin77

  Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 34. Betwing88

  Hi there, I discovered your blog by means of Google whilst looking for a related matter, your site came up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 35. 108sode

  I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 36. Sensaslot88

  Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 37. smartsolar

  I keep listening to the newscast lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 38. slot5000

  Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!

 39. NENG 4D

  Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and great design.

 40. slot gacor hari ini

  Good ?V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 41. wardrobe installation

  I?¦m no longer sure the place you’re getting your info, however great topic. I must spend a while studying much more or working out more. Thank you for magnificent info I used to be in search of this information for my mission.

 42. cs teste

  After examine a number of of the weblog posts on your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will likely be checking again soon. Pls check out my site as effectively and let me know what you think.

 43. Dominique Poage

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 44. Porsche Workshop Specialist Malaysia

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 45. best solar water heater

  Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Cheers!

 46. Assistir Origem Online

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and wonderful design and style.

 47. professional hackers for hire

  What i don’t understood is in truth how you are now not really much more well-favored than you might be now. You are so intelligent. You already know therefore significantly in the case of this topic, made me in my opinion consider it from numerous varied angles. Its like men and women are not involved unless it is something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 48. cloud software

  I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 49. fretista olx

  Hey There. I found your blog the use of msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 50. Sobremesa de colher

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 51. diy inground hot tub

  I’m really inspired together with your writing talents as neatly as with the format in your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the excellent high quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 52. luxury car rental kl

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 53. car battery

  I?¦m not positive the place you’re getting your information, however great topic. I needs to spend a while studying much more or working out more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 54. cursos online com certificado

  Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any suggestions? Thank you!

 55. car workshop near me

  My brother recommended I may like this website. He used to be entirely right. This put up actually made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this information! Thank you!

 56. bus pariwisata jakarta

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 57. Larryevawl

  I recently tried CBD gummies for the cardinal heyday and I must announce ‘, I’m impressed with the results. I felt more happy-go-lucky Where to buy CBD gummies? and at ease, and my anxiety was significantly reduced. The gummies tasted considerable and were easy to consume. I’ll definitely be using them again and would propound them to anyone looking in regard to a logical way to alleviate accentuate and anxiety.

 58. dc magic mushrooms near me

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 59. น้ำหอมผู้ชาย

  There are some attention-grabbing time limits on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity but I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 60. Kampus Swasta Terbaik di Sumut

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 61. ร้านแว่นตา

  I found your blog website on google and check a number of of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Looking for forward to studying more from you in a while!…

 62. website game

  Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 63. used porsche specialist

  Hey there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share. Thanks!

 64. Sultan88

  Admiring the dedication you put into your website and in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 65. Whatsapp Bilder Guten Morgen Grüße

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 66. NXP Semiconductors

  I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *