Koenzim Q

(vitamin Q, ubikinoni, mitokinon, hinoni)

Vitamin Q čini grupa koenzima Q ili ubikinona. Fredrick L. Crane i njegovi saradnici su ih otkrili 1957. godine. Već naredne, 1958. godine im je određena struktura. Rüg je sa saradnicima uradio prvu sintezu vitamina Q, dok je ulogu ovih koenzima prvi utvrdio dr Karl A. Folkers i njegovi saradnici. Ove supstance sintetizuju organizmi životinja, biljaka i mikroorganizama. U normalnim uslovima organizam čoveka sintetizuje ubikinone u dovoljnim količinama, pa se sve češce ubikinoni više ne svrstavaju među vitamine. Međutim, kada su otkriveni nazvani su vitaminima i mnogi ih i danas tako smatraju.