Mangan

Poremećaji

Nedostatak

Simptomi nedostatka mangana se javljaju relativno retko i prvi put su zabeleženi 1972. godine. Nedostatak se najčešće javlje ukoliko se konzumiraju veće količine rafinisane hrane. Mali unos mangana povećava gubitak kalcijuma iz kostiju i povećava mogućnost pojave osteoporoze.

Osobe obolele od dijabetesa imaju nizak nivo mangana, što doprinosi slaboj regulaciji glukoze i smanjenoj funkciji ćelija pankreasa.

Nedostatak mangana igra važnu ulogu i u epilepsiji i neplodnosti.

Nedostatak mangana dovodi do oštećenja arterija, obzirom da enzimi koji u svojoj strukturi sadrže mangan učestvuju u stvaranju arterijskog vezivnog tkiva. Oštećenje arterijskih zidova dovodi do vezivanja štetnog LDL holesterola i stvaranja arterosklerotičnih pločica.

Ostali simptomi nedostatka mangana su:

  • nesvestica,
  • problemi sa kostima,
  • usporen rast kose i noktiju,
  • opšta slabost organizma,
  • problemi sa sluhom,
  • gubitak telesne mase,
  • nepravilan hod,
  • problemi sa kožom

Kod dece se mogu javiti i:

  • paraliza i
  • slepilo


Toksičnost

Štetni efekti koji se javljaju pri velikom unosu mangana se javljaju retko i uključuju pojavu letargiju, nevoljne pokrete, promene u tonusu i stavu mišića, a u težim slučajevima i komu. Toksični efekat poznat pod nazivom "mangansko ludilo" je prvi put zapaženo kod rudara u rudnicima mangana. Simptomi uključuju nekontrolisani smeh, impulsivnost, nesanicu, nasilno ponašanje i halucinacije.