Minerali

Minerali se u prirodi nalaze u neorganskom obliku i igraju važnu ulogu u mnogim biohemijskim i fiziološkim procesima u organizmu. Minerali se u organizam moraju unositi namirnicama biljnog i životinjskog porekla, kao i vodom u kojoj su rastvoreni. Minerali se mogu podeliti na osnovu toga u kojim količinama su potrebni u organizmu:

Osnovni organski elementi: ugljenik, vodonik, kiseonik, azot
Esencijalni elementi: natrijum, kalijum, magnezijum, kalcijum, fosfor, sumpor, hlor
Mikroelementi: hrom, molibden, mangan, gvožđe, kobalt, nikl, bakar, cink, selen, jod
Ultramikroelementi (čija uloga nije u potpunosti jasna): litijum, vanadijum, bor, silicijum, arsen, fluor