Natrijum

(Na, Na+, lat. Natrium)

Iako je natrijum metal u svom slobodnom obliku se ne nalazi u prirodi, već se nalazi u jedinjenjima ili u jonskom obliku. Prvi put ga je izolovao Humphry Davy 1807. godine.

Joni natrijuma su u malim količinama potrebni u biljkama, a mnogo više ga ima kod ljudi zbog njegove važne uloge.

Kuhinjska so, koja je glavni izvor natrijuma, je nekada imala veoma važnu ulogu u životu ljudi, pa je korišćena za isplate zarada. Tako su na primer rimski vojnici ponekad pored ostalih zarada dobijali i grumen soli.