Nikl

(Ni, lat. Niccolum)

Značaj nikla za živi svet je prvi put otkriven krajem šezdesetih godina prošlog veka, a do tada se nikl posmatrao samo u smislu svoje toksičnosti za organizam. Od tada se nikl posmatra kao »mogući« esencijalni mikroelement za čoveka, ali se o njegovoj ulozi u organizmu i dalje malo zna. Naveći broj istraživanja koji se odnose na ulogu nikla u organizmu je rađen na pilićima i pacovima.

Smatra se da u ljudskom organizmu ima oko 10 miligrama nikla.