Vitamin B5

(pantotenska kiselina)

Vitamin B5 je 1938. godine otkrio R. Williams. On je označio ovu kiselinu faktorom rasta. Sam naziv ovog vitamina (»pan«) - označava mnogo, znatno, što govori o velikoj rasprostranjenosti ovog vitamina u prirodi. Neophodan je za aktivnost čoveka, različitih životinja, biljaka, kvasca, mlečnokiselinskih bakterija i insekata.