Selen

Preporučene dnevne količine

Preporučeni dnevni unos selena (µg / dan)

Uzrast SAD Evropa
Odojčad i deca
Od rođenja do 3. godine 10 /
3-6 meseci 10 /
7-12 meseci 15 8
1-3 godine 20 10
4-6 godina 20 15
7-10 godina 30 25
Muškarci
11-14 godina 40 35
15-18 godina 50 45
19-24 godina 70 55
Stariji od 24 godina 70 55
Žene
11-14 godina 45 35
15-18 godina 50 45
19-24 godina 55 55
Starije od 24 godina 55 55
U trudnoći 65 55
U laktaciji 75 70


Maksimalno dozvoljen unos selena u toku dana ne bi smeo da bude veći od 5,7 µmola (450 µg) dnevno ili 6 µg / kg telesne mase.