Silicijum

(Si, lat. Silicium)

Silicijum je esencijalni mikroelement koji je u organizmu neophodan u veoma malim količinama. To je jedan od najzastupljenijih elemenata u zemljinoj kori.

U ljudskom organizmu ima oko 7 grama silicijuma, ali se njegova količina smanjuje starenjem.

Silicijum ne treba mešati sa silikonom. Silikon je ime za grupu materijala koji sadrže silicijum, kiseonik i druge supstance, a koji se koristi za izradu implantata, medicinskih sudova i delova raznih medicinskih uređaja.