Архиве ознака: amigdalin

Da li je vitamin B17 u stvari otrov?

U istraživanje značaja vitamina B17 bila su uključena četiri medicinska centra (od kojih je jedan ugledna Mayo klinika).

Ovo je još jedno jedinjenje o kome u svetu postoje polemike i kontroverze (slično kao i vitamin B15). S jedne strane smatra se čudotvornim i tvrdi se da sprečava pojavu kancera, s druge strane (u SAD) je zabranjen i smatra se otrovom. Iz tih razloga ovo jedinjenje se ne može nazvati vitaminom!

Što se tiče istraživača koji smatraju da je laetril u najmanju ruku nedelotvoran kod lečenja tumora oni su osamdesetih godina prošlog veka u okviru američkog Nacionalnog instituta za istraživanje tumora (National Cancer Institute) započeli kliničke studije laetrila kod pacijenata obolelih od tumora u već završnoj fazi. U istraživanje su bila uključena četiri medicinska centra (od kojih je jedan ugledna Mayo klinika). U prva tri meseca preko 90% pacijenata su pokazivali napredak u lečenju tumora, međutim nakon 5-9 meseci tretmana stanje se znatno pogoršalo i preko 85% pacijenata je priminulo. Iz navedenog se može videti da su testovi pokazali da laetril nije doprineo poboljšanju stanja pacijenata, kao ni produžetku života pacijenata. Naprotiv, kod mnogih pacijenata je registrovan znatno povišen nivo cijanida u krvi. → Detaljnije

Ne postoji naučna potvrda koja ide u prilog tome da laetril ima pozitivnih efekata u lečenju tumora!

Detaljnije o vitaminu B17